Dagelijks:

08.00 uur: gezongen morgengebed (Lauden)
12.10 uur: middagmeditatie (maandag t/m vrijdag)
18.30 uur: gezongen avondgebed (Vespers)
(op dinsdag en vrijdag met eucharistie)

Zondag

08.00 uur: Lauden
10.00 uur: Viering van de Eucharistie
18.30 uur: Vespers (1e zondag van de maand)

De vespervieringen en zondagse vieringen zijn te volgen via de Kerkomroep (plaatsnaam: Huissen; kerk: Komingin van de allerheiligste Rozenkrans)

Gedurende de maand juni

Tot nader bericht zijn de kapelvieringen op zondag gestopt op dringend advies van de bisschoppen.
Voortgang: zie ‘Van de Prior’ en ‘En dan nog …’.

Maandag 01 jun,: H. Maria, Moeder van de Kerk
Hand. 1,12-14*Psalm 87*Johannes 19,25-34

Zondag 07 jun,: H. Drie-eenheid
Exodus 34,4-9*Psalm 50*Johannes 3,16-18

Zondag 14 jun,: Sacramentsdag
Deut. 8,2-3.14-16*Psalm 147*Johannes 6,51-58

Zondag 21 jun,: 12e zondag door het jaar
Jeremia 20,10-13*Psalm 69*Matteüs 10,26-33

Zondag 28 jun,: 13e zondag door het jaar
2 Kon. 4,8-11.14-16*Psalm 89*Matteüs 10,37-42