Dagelijks:

08.00 uur: gezongen morgengebed (Lauden)
12.10 uur: middagmeditatie (maandag t/m vrijdag)
18.30 uur: gezongen avondgebed (Vespers)
(op dinsdag en vrijdag met eucharistie)

Zondag

08.00 uur: Lauden
10.00 uur: Viering van de Eucharistie
18.30 uur: Vespers (1e zondag van de maand)

De vespervieringen en zondagse vieringen zijn te volgen via de Kerkomroep (plaatsnaam: Huissen; kerk: Komingin van de allerheiligste Rozenkrans)

Vieringen in de Kersttijd


23 december om 18.30 u:
Viering van schuld en verzoening als voorbereiding op het Kerstfeest

24 december om 18.30 u:
Vesperdienst op de vooravond van kerstmis
24 december Geen nachtmis
25 december om 10.00 u:
Viering van de Eucharistie op kerstmorgen m.m.v. de Kloostercantorij
26 december om 10 u.:
Laudendienst met Eucharistieviering
25 december om 16.00 u: Vesperdienst op Kerstmis

27 december om 10.00 u:
Viering van de Eucharistie
31 december om 18.30 u:
Oudjaar vespers met overweging

1 januari om 11.00 u:
Morgengebedsdienst met Eucharistie
3 januari om 10.00 u: Viering van de Eucharistie

Gedurende de maand november

zondag 06 december:2e zondag van de advent
Jesaja 40,1-5.9; Psalm 85; Marcus 1,1-8

zondag 13 december: 3e zondag van de advent
Jesaja 61,1-2a.10-11; Lucas 1; Johannes 1,6-8.19-28

zondag 20 december: 4e zondag van de advent
2 Samuel 7,1-16; Psalm 89; Lucas 1,26-38

donderdag 24 december: Nachtmis van Kerstmis
Jesaja 9,1-6; Psalm 96; Lucas 2,1-14

vrijdag 25 december: 1e Kerstdag
Jesaja 52,7-10; Psalm 98; Johannes 1,1-18

zondag 27 december: H. Familie
Eccl. 3,2-14; Psalm 128; MatteŁs 2,13-23