klooster Zwolle
klooster Berg en Dal
Dominicus

Grondtrek van de Orde: Studie

Dominicus had ervaren, dat prediking alleen vruchtbaar kan zijn als die gefundeerd is op een degelijke studie van de Schrift, van de theologie en filosofie. Alleen door gedegen studie en onderricht was het mogelijk de dwaalleer het hoofd te bieden en de mensen weer te winnen voor het Evangelie. Vandaar ook was van de aanvang af het beleid van Dominicus en de Orde zich vooral te vestigen in die steden, waar de theologie gedoceerd werd.


E. Schillebeeckx

Het gevolg van dit beleid

De nadruk op het belang van de studie had weldra gevolgen. Er kwam een grote toeloop van mensen uit universitaire milieuís. Al spoedig bezetten Dominicanen verschillende universiteitszetels. Bovendien organiseerden zij in een aantal kloosters hogere theologische opleidingen ter wille van de eigen broeders. De Orde heeft vele grote theologen gekend zoals Albertus de Grote (+ 1280) en Thomas van Aquino (+ 1274) tot op heden zoals Yves Congar (+1995), M-D Chenu (+1990) en Edward Schillebeeckx (+2009).Nedelandse provincie

De Nederlandse Provincie

Ook in onze provincie is altijd veel aandacht geweest voor de theologische vorming van de broeders. Nu is het terrein wat verlegd en de aandacht gericht op meer eigentijdse vorm van prediking waar niettemin studie aan ten grondslag ligt. Zo is lange tijd aandacht gegeven aan de pastorale vorming van medewerkers in parochies. Daarnaast worden in de kloosters te Zwolle en Huissen cursussen en leerhuis gegeven ten dienste van spirituele vorming van zoekende gelovigen. Ook verschijnen er geregeld boeken van individuele medebroeders. Meer hierover: www.dominicanen.nl