Uit de statistieken blijkt dat deze rubriek niet of nauwelijks wordt bezocht.Vandaar dat deze vervalt.
Mocht uit reacties blijken dat er wel belangstelling is voor de orde van dienst, dan kan de voortgang ervan heroverwegen worden.

2
3