Dominicanen klooster huissen

Het huis of klooster is gelegen in Huissen dichtbij Arnhem. Het ligt op een terp achter de winterdijk. De Dominicanen betrokken het huis in 1858. In die tijd niet meer dan een landhuis dat  snel daarop werd verbreed links en rechts met twee vleugels en een kapel.

Nu wonen er 4 dominicanen die naast hun eigen kamer samen beschikken over een huiskamer, eetzaal en bibliotheek. Wij zijn een kleine, hechte communiteit.

Regelmatig ontvangt de communiteit gasten, die enkele dagen in ons midden verblijven en deelnemen aan het koorgebed, de lauden ís morgens en de vespers ís avonds, en die met ons de middagmaal gebruiken. Wij bieden hen rust en stilte en hun wordt ook de gelegenheid geboden een van ons te spreken.

In een groot deel van het klooster is het Centrum gehuisvest. Het is een stichting, die onder het motto "Bezinning, Bezieling en Beweging" cursussen e.d. organiseert op maatschappelijk en religieus gebied. Sinds 2008, om de verbondenheid met de communiteit aan te geven, werd het centrum omgedoopt tot "Dominicanen klooster Huissen".

Meer informatie op de site van het Centrum:

Centrum voor bezinning bezieling en beweging

Info: telefoon 026 - 326 44 22

www.dominicanenkloosterhuissen.nl