Dominicanen klooster huissen

Het huis of klooster is gelegen in Huissen dichtbij Arnhem. Het ligt op een terp achter de winterdijk. De Dominicanen betrokken het huis in 1858. In die tijd niet meer dan een landhuis dat  snel daarop werd verbreed links en rechts met twee vleugels en een kapel. Het gebouw is nu eigendom van een stichting: Dominicanenklooster Huissen

Nu wonen er 2 dominicanen die naast hun eigen kamer samen beschikken over een huiskamer, eetzaal en bibliotheek. Wij zijn een kleine, hechte communiteit.

Regelmatig ontvangt de Stichting gasten, die enkele dagen in die in het klooster verblijven en deelnemen aan het koorgebed, de lauden ís morgens en de vespers ís avonds.

 De  Stichting organiseert onder het motto "Bezinning, Bezieling en Beweging" cursussen e.d. op maatschappelijk en religieus gebied.

Meer informatie op de site van de Stichting:

Centrum voor bezinning bezieling en beweging

Info: telefoon 026 - 326 44 22

www.dominicanenkloosterhuissen.nl