Adressen en telefoonnummers

Dominicanenklooster

Bezoekersadres: Stadsdam 1, 6851 AH  Huissen
telefoon: 026 - 326 44 44

ANTOON BOKS, Drs Theologie, Pedagogie M.O.A.
telefoon: 026 - 326 44 46;
mobiele telefoon: 06 - 308 756 78

HENK JONGERIUS, Drs Theologie
telefoon: 026 - 326 44 41;
mobiele telefoon: 06 - 220 656 58

PAUL MINKE, prior
telefoon: 026 - 326 44 37;
mobiele telefoon: 06 409 195 47


Medewerkers Kapel

Kapelgroep
Cobie Selman

informatie over de kerktelefoon:
Paul Minke OP
telefoon: 026 - 326 44 37

Exprespost

Contactpersoon Cantorij
Josée Vervaart

St Caeciliawerkgroep (oude boeken)
Wendy Melchers
telefoon: 026 325 74 25

bloemen verzorgingsgroep
Tonnie Rouwenhorst
telefoon: 026 - 381 29 65

vieringen beluisteren

via de computer: www.kerkomroep.nl

Bankrekeningen

NL62 RABO 0124 0155 73 tnv Dominicaanse Gemeenschap
NL57 INGB 0000 8908 12 tnv Paters Dominicanen

Bijdragen of collecte voor de Kapel:
NL82 INGB 0007 1208 66
t.n.v. Stichting Dominicanenklooster Huissen
o.v.v. bijrage of collecte