Paul Minke OP

geboren te Waalwijk op 3 mei 1933, gewijd op 25 juni 1961 te Nijmegen. Hij was 38 jaar werkzaam als basispastor. Hij woont in Huissen sinds 2000 en is nu: webmaster van de site van het klooster en prior


Antoon Boks OP

geboren te Schiedam op 13 augustus 1940, gewijd op 11 juli 1966 te Nijmegen. Was werkzaam in de Ned. Antillen en op Aruba woont in Huissen sinds 2003. Is nu: supprior en econoom van de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen.

Henk Jongerius OP

geboren op 7 december 1941 te Utrecht, gewijd op 11 juli 1966 te Nijmegen, woont in Huissen sinds 1967 en is o.a. werkzaam bij het centrum, is cantor, publicist en liturgist.


Jan Boks OP

geboren te Schiedam op 31 december 1943, geprofest op 19 maart 1962 te Nij- megen. Jan was de laatste maanden opgenomen in het verzorgingshuis Aqua Viva te Nijmegen.
Jan is 16 december overleden.