Van de Prior

11 Juni kwamen de voorgangers van de zondagse viering bij elkaar voor overleg over de liturgie. Er werd onder andere opgemerkt dat er onder de kapelgangers onrust en onzekerheid leven die alles te maken hebben met de toekomst. Zij bewijzen van de ene kant wel grote betrokkenheid en bezorgdheid maar onrust en onzekerheid doen aan de andere kant geen goed aan het welzijn van de kapelgemeenschap.

Ik kan u wel verklappen, dat de Communiteit en het Centrum die onrust en onzekerheid delen. Ik wil daarom om wat meer duidelijkheid te scheppen vertellen over de gemaakte afspraken tussen het Bestuur van de Provincie, het Centrum en de Communiteit. 

Zoals u weet is eind maart een meerdaags tussentijds kapittel geweest. Een vergadering waarin teruggekeken wordt naar de voorbije 2 jaren en vooruit gekeken wordt naar de komende 2 jaren. En daarbij is er ook gesproken over de toekomst van het Centrum en de Communiteit. Beide hadden een uitvoerig plan aangeboden in de hoop, dat er een beslissing genomen zou worden voor de verdere toekomst. Maar vanuit de vergadering kwamen zoveel vragen o.a. over de financiële onderbouwing en programmering van het Centrum dat in plaats van een beslissing een commissie benoemd werd die naar het plan moet gaan kijken. De afspraak is nu dat deze commissie in december met een verslag komt, zo mogelijk met een advies opdat dan een beslissing genomen kan worden. Nieuwe onzekerheid voor het Centrum maar even zo goed voor de Communiteit en de kapelgemeenschap.

Wat de Communiteit betreft is gezegd dat we nog drie jaar bij leven en welzijn kunnen blijven. Vervolgens dat we er niet op moeten rekenen dat de Communiteit enige versterking krijgt. Dat heeft grote gevolgen. De kapel zal hoogstwaarschijnlijk aan de Eredienst worden onttrokken als er geen Dominicanen meer zijn.
Wat betekent dat: sluiting? Andersoortige viering die wel mag? Over de mogelijkheden denken het Centrum, de kapelgroep en het voorgangersoverleg na. En wie wil meedenken is van harte uitgenodigd.

Onrust en onzekerheid kunnen we niet wegnemen zolang broodnodige besluiten niet genomen zijn. Maar wel kunnen we als kapelgemeenschap voor onszelf beslissen alle mogelijkheden te onderzoeken voor de nabije en verre toekomst.

Paul Minke OP

Vakantietijd

Dominicanen, de Orde der Predikers, trekken over de hele wereld om te prediken over ons geloof. Hun lokale aanwezigheid laat soms duidelijke sporen na. Ook na langere tijd zijn die nog goed herkenbaar.

altaar S.SabinaOp hun Nederlandse website vind je een oproep: “Ga je op vakantie? Kijk of er dominicaanse sporen zijn te vinden – of schrijf mee aan deze serie!”. Nou hoeft u op vakantie géén spoorzoeker te worden, maar soms loop je gewoon ergens en valt het je op. Het hoeft niet eens persé dominicaans te zijn, maar gewoon een fraaie kerk of juist een niet zo’n fraaie, een mooi kerkinterieur, glas-in-lood ramen, deurportaal, of opmerkelijke religieuze kunst. Probeer het eens vast te leggen! Sta even stil bij de religieuze achtergronden en geniet van de rust. (foto: Altaar S.Sabina, Rome)

De hedendaagse techniek in een smartphone maakt het u heel gemakkelijk en deel het resultaat met ons in OP Schrift. Vergeet niet locatie en andere wetenswaardige informatie mee te sturen bij de foto zoals een link naar een website. Dus die moeite moet u weer wel nemen. Voor U gelezen op de website van de Dominicanen Nederland (https://dominicanen.nl/ )

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl