Van de Prior

Nu een woord over financiŽn. Bepaald niet mijn favoriet onderwerp maar soms wel noodzakelijk zoals sommigen mij dat voorhielden. Als ik cijfers geef, zijn dat cijfers van het derde kwartaal 2019.

Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit de zondagse collecte (Ä 2383,88) en de bijdragen van enkele kapelgangers via de bank. (Ä 445,34). Daarnaast is nog wat opbrengst van kaarsen- en koffiegeld.

Wat wordt ervan uitgegeven. Dan hebben we het over vergoedingen aan dirigenten en de organist (Ä 1344,77), verder de preekvergoedingen (Ä 200). De schoonmaak (Ä 1200), de inkoop van wijn en hosties, dit kwartaal heel weinig (Ä 138,38). Bloemen en kaarsen (niet gekocht in dit kwartaal) en kopieŽn van de liturgie (Ä 172,60).

Hecht niet te veel waarde aan de cijfers. Het kan per kwartaal zomaar sterk veranderen. Zo kan een uitvaart ineens extra inkomsten geven of onderhoud een flinke deuk slaan in het budget en heeft de Communiteit bij te springen. Maar tot op heden is de balans tussen inkomsten en uitgaven redelijk in evenwicht. Maar hoe lang nog? De opbrengst van de collecte loopt terug. Toch reden voor enige bezorgdheid.

Wat niet in dit overzicht is meegenomen: het gebruik van het licht, de verwarming, het groot onderhoud en de reservering hiervoor en nog wat andere verplichtingen. Hiervoor heeft de Provincie van de Dominicanen, het Centrum en de Communiteit garant te staan.

Natuurlijk zijn wij blij met en dankbaar voor iedere bijdrage, hoe klein ook. Maar ook is het van belang met het oog op de toekomst aan de kapelgemeenschap een gezonde financiŽle basis te geven, waardoor zij enerzijds in staat is onverwachte tegenvallers op te vangen en anderzijds de mogelijkheid heeft wat meer activiteiten te financieren.

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl