Van de Prior

Je kunt vaak op internet verrassende ontdekkingen doen als je aan het surfen bent. Zo b.v. ook deze. Getipt door iemand tikte ik in de zoekbalk van Google ‘kerkproeverij’ in. Er verschenen verschillende sites, die mij informatie gaven over waar het in de ‘kerkproeverij’ om gaat. Het is een initiatief van o.a. de Raad van Kerken. Kerkproeverij is een idee, overgewaaid uit de Anglicaanse Kerk. Het idee blijkt goed te werken.

In de kern komt het erop neer, dat kerkgangers in een bepaalde weekend – dit jaar 28/29 september – een ander uitnodigen om eens mee te gaan naar de kerk. Op die betreffende dag staat dan de viering in het teken van een bijzonder welkom die heel zorgvuldig wordt voorbereid gedurende een half jaar. Je vindt op de sites allerlei belangrijke tips over b.v. hoe nodig je uit. Het idee sprak mij wel aan. Hoewel wij te laat zijn om zo’n weekend te organiseren beveel ik graag de sites aan om er een kijkje te nemen. Wellicht spreekt het idee ook u aan. Waarom zo’n kerkproeverij? Waarom mensen iets laten proeven, ervaren, wat ons bezield en beweegt om naar de kerk te gaan op zondag? Waarom we daar zingen, bidden, het brood breken en delen, horen naar wat wij noemen de ”Blijde Boodschap”? Wat ons dat alles doet en geeft, wat het betekent voor ons leven?

Tenslotte, waarom iemand meenemen? De grondgedachte is: de boodschap van Jezus is niet voorbehouden voor ons, die samenkomen, maar is ook bestemd voor uw familie, vrienden, buren, voor allen die u een goed hart toedraagt en die de weg naar de kerk niet hebben leren kennen of niet meer kennen. Een hartelijke uitnodiging kan wellicht helpen en mensen een ervaring rijker maken. God is midden onder ons zo is onze overtuiging. Dit blijft een vrijblijvende uitspraak voor een ander zolang deze niet geproefd heeft hoe waar dat is. De kerk is er om te laten zien dat wij verbonden zijn met God én met elkaar.
Al maken we er nu geen actie van, niets belet u om op eigen initiatief iemand uitnodigen en met hem/haar er een gesprek over te beginnen. “Kom, ga eens een keertje met me mee. Zie, hoor en proef eens mee wat we vieren met elkaar.”

Paul Minke OP

Vakantietijd

Dominicanen, de Orde der Predikers, trekken over de hele wereld om te prediken over ons geloof. Hun lokale aanwezigheid laat soms duidelijke sporen na. Ook na langere tijd zijn die nog goed herkenbaar.

altaar S.SabinaOp hun Nederlandse website vind je een oproep: “Ga je op vakantie? Kijk of er dominicaanse sporen zijn te vinden – of schrijf mee aan deze serie!”. Nou hoeft u op vakantie géén spoorzoeker te worden, maar soms loop je gewoon ergens en valt het je op. Het hoeft niet eens persé dominicaans te zijn, maar gewoon een fraaie kerk of juist een niet zo’n fraaie, een mooi kerkinterieur, glas-in-lood ramen, deurportaal, of opmerkelijke religieuze kunst. Probeer het eens vast te leggen! Sta even stil bij de religieuze achtergronden en geniet van de rust. (foto: Altaar S.Sabina, Rome)

De hedendaagse techniek in een smartphone maakt het u heel gemakkelijk en deel het resultaat met ons in OP Schrift. Vergeet niet locatie en andere wetenswaardige informatie mee te sturen bij de foto zoals een link naar een website. Dus die moeite moet u weer wel nemen. Voor U gelezen op de website van de Dominicanen Nederland (https://dominicanen.nl/ )

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl