Van de Prior

Veertigdagentijd

Wij zijn op weg naar Pasen. Voor Jezus was zijn weg een lijdensweg, die al begon toen hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel koos (Lukas 9,51). Een weg, geplaveid met verdachtmakingen, onbegrip, miskenning, uiteindelijk verraad, schijnproces en tenslotte de dood op het kruis. Maar zijn trouw aan de Vader bleef ongebroken. “Laat niet mijn wil gebeuren maar die van U”. En Gods wil was dat hij de derde dag opstond uit de dood. Voor velen is de weg naar Pasen ook een lijdensweg. Niet alleen voor hen die door het Coronavirus getroffen zijn, maar ook voor die nu noodgedwongen in een isolement moeten leven, zonder bezoek van familie en vrienden. En zo zijn er nog vele anderen. Moge hun geloof in Gods trouw hen kracht geven, hun geloof in Gods liefde hen hoop geven, hun geloof in Gods nabijheid hen vertrouwen geven dat Hij ons allen tot het licht brengen zal, weg uit de duisternis waarin wij allen nu verkeren.

Goede Week

Kracht, hoop en vertrouwen ontvangen we ook uit het gebed en het gedenken van
e laatste dagen van onze Heer. Liefst met elkaar zoals we het al jaren deden. Maar zo zal het dit jaar niet kunnen gaan. We zullen naar nieuwe vormen van vieren moeten zoeken. Onze Magister, onze algemeen Overste, schreef: “Het is pijnlijk voor ons om de Eucharistie niet publiekelijk te kunnen vieren in een tijd waarin de mensen dit het meest nodig hebben. Toch moeten we dit lijden doorstaan in de geest van menselijke solidariteit en gemeenschap, want als één deel van het lichaam lijdt, lijden alle delen mee.” We zijn er over met verschillende kapelgangers in gesprek en wanneer we meer zicht hebben op wat onze mogelijkheden zijn laten we het weten via de exprespost.

Vastenactie

Bij alle zorg, leed en onzekerheid over de toekomst, je eigen toekomst, wordt God zij dank de vastenactie niet vergeten. Elf kapelgangers hebben samen € 600 gestort waardoor het totaal nu gekomen is op € 1141,30. Wij helpen daarmee een kleinschalig project in Gambia, opgezet door stichting Gamrupa. Het gaat om hulp voor mensen, die hen de mogelijkheid biedt zichzelf verder te ontwikkelen. Een onmisbaar steuntje in de rug die meer dan 100% rendement oplevert. Warm aanbevolen. Wie cash wil geven kan dat door middels de brievenbus in een enveloppe met vermelding van Vastenactie. Anders via de bank nummer: NL57 INGB 0000 8908 12 ten name van Paters Dominicanen o.v.v. Vastenactie 2020. Wat de naaste toekomst ons brengen zal, laten we elkaar blijven steunen en bemoedigen in het vertrouwen dat dit verschrikkelijke kwaad eens overwonnen zal worden.

Kerkomroep

Afgelopen zondag lukte het de kerkomroep niet onze viering live uit te zenden. Ik heb dit gemeld en kreeg als antwoord: ‘Dit is mogelijk veroorzaakt door de extreme drukte op deze momenten op onze website. Wij doen ons best om alle dienst zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Helaas kan het voorkomen dat dit niet altijd zo is. Wij zullen afgelopen weekend analyseren en de nodige aanpassingen uitvoeren’.
‘Live’ werkte niet, het is wel opgenomen en u kunt alsnog terugluisteren via de kerkomroep.nl. Zoek op zondag 22 maart om 09.53u, start de weergave en luister vanaf 8 minuten, het einde is op 1u 02min.

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl