Van de Prior

Kapelbijdrage

In de Nederlandse Kerkprovincie is januari de maand van de kerkbalans. Parochiebesturen maken de balans op van het afgelopen jaar, hoe ze er nu financieel voor staan en op welke wijze zij het komende jaar moeten begroten. Het is ook de maand waarin op de parochianen een beroep gedaan wordt om een financiële bijdrage in de kosten. Terecht. De inkomsten blijven doorgaans ver achter in vergelijking met de uitgaven. Aanvankelijk dacht de kapelgroep erover het idee over te nemen. Een soort kapelbijdrage. Na overleg met de communiteit hebben beide besloten hiermee te wachten, totdat we meer weten over de toekomst van het klooster. Het ziet er naar uit dat we binnen enkele maanden hier meer over horen. We komen over dit onderwerp later terug.

Gemeenschapsdag

Eind van de maand, 29 februari – de schrikkeldag! – houdt de kapelgroep een gemeenschapsdag. Wij zijn een kapelgemeenschap, betrokken op elkaar, met aandacht en zorg voor elkaar. Mensen, die samenkomen om geďnspireerd, bemoedigd, getroost, gesteund te worden door de boodschap van Jezus Christus en elkaar. Mensen die samenkomen in ons klooster waarin van alles gebeurt maar lang niet bij ieder bekend is. De kapelgroep en de communiteit nodigen u uit om op 29 februari samen te komen, elkaar te ontmoeten en te horen over het werk en de activiteiten die in het klooster plaats vinden, georganiseerd door het Centrum. Het is onze overtuiging dat wij, de kapelgemeenschap en het Centrum, elkaar in de toekomst hard nodig zullen hebben. Daarom leek het ons een goed idee alvast je gesprekspartner beter te leren kennen. En omgekeerd, het Centrum de kapelgemeenschap! Komen dus!

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl