Van de Prior

Het wordt steeds zichtbaarder hoe zeer een communiteit van 4 Dominicanen kwetsbaar is. Sterker nog. We zouden allang niet meer in staat zijn ons werk te doen en onze verantwoordelijkheid te dragen als we niet omringd werden met vele medewerkers en vrijwilligers en uiteindelijk door de gehele kapelgemeenschap. Niettemin, onze kwetsbaarheid wordt er niet minder om.

Daarom begroet de communiteit van harte de hulp van de Kapelgroep. Na een wat aarzelend begin en zoekend naar de weg, die zij zou kunnen gaan, komt er meer zicht op de taken die zij kan vervullen en/of overnemen van ons. Een van de initiatieven die zij genomen heeft is de Kapelgemeenschapsdag, te houden op zaterdag 29 februari 2020. Een ontmoetingsdag om de gehele kapelgemeenschap te betrekken bij het wel en wee van ons allen.

Het is allang niet meer zo, dat de kapelgemeenschap slechts gasten zijn, die deelnemen aan de vieringen van de communiteit Er is nu een onderlinge verbondenheid waarin we elkaar aanvullen, elkaars zorgen delen, elkaar hulp bieden. Het is goed dat met elkaar te vieren, zo ons ervan bewust te maken en de banden te versterken met het oog op de toekomst. Want hoe kwetsbaar wij als communiteit ook zijn we blijven dankzij uw betrokkenheid onze ogen richten op wat komen kan samen met allen, die de kapelgemeenschap een warm hart toedragen.

Paul Minke OP

Op weg naar Kerstmis 2019

Het meditatie boekje ‘Op weg naar Kerstmis’ 2019 is uit. Samengevat uit de inleiding:
“Dit boekje helpt u bij de voorbereiding op Kerstmis, de geboorte van Jezus die Christus wordt genoemd. Het begint op Christus Koning van het heelal en eindigt met Driekoningen. Het neemt u bij de hand langs zeven thema’s en elk van de zeven thema’s staat voor een zondag.

1. Gezalfd om te dienen;
2. God wijst ons de weg;
3. Keer je om (en vergeet je eigen gelijk);
4. Verlangen naar betere tijden;
5. Reddende engel;
6. Licht in ons leven;
7. Geraakt door het licht.

De geboorte van het kind Jezus brengt licht in ons leven en laat duisternis verdwijnen.
Nu weten we zeker dat God niet ontmoedigd raakt over ons. God gunt ons liefde, vreugde, vrede en rust. Met Kerstmis schenkt God ons deze gaven. Als het licht van Kerstmis ons hart heeft geraakt, is Kerstmis niet voorbij. Aangevuurd door het licht worden we uitgenodigd om het licht door te geven.”
Dit mooie boekje is verkrijgbaar voor €5,00 bij Paul Roelofs en ‘bij zijn afwezigheid’ bij Jhon Gertzen vanaf 24 november in de kapel na de viering.

Paul Roelofs

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl