Van de communiteit

Eens in de vier jaar houdt de Nederlandse Provincie van de Dominicanen een kapittel, een meerdaagse vergadering met afgevaardigden uit de hele Provincie. En dat gebeurt nu van woensdag 8 september tot en met zondag 11 september. Een belangrijk gebeuren niet alleen omdat allerlei functies opnieuw worden ingevuld zoals bijvoorbeeld van de Provinciaal en zijn bestuur Concilie genoemd, maar ook omdat het beleid voor de komende vier jaar wordt vastgesteld. En dat beleid zal ingrijpend zijn. De Provincie is zo klein geworden dat we ons eigenlijk geen Provincie meer kunnen noemen. We bestaan nog uit 32 broeders van wie dertien 80 jaar zijn of ouder. Geen basis voor een zelfstandige Provincie.

Maar we zijn een internationale Orde en dat geeft ons de mogelijkheid om om ons heen te zien en te kijken of een fusie mogelijk is met een andere Provincie bijvoorbeeld de Belgische. Dat vraagt een lange weg. Om maar iets te noemen, je hebt te maken met burgerlijk recht van beide landen, met kerkelijk recht en Ordes recht. Ongetwijfeld zal de mogelijke fusie een belangrijk thema op het komend kapittel zijn.

Heeft het kapittel ook voor ons hier in Huissen van betekenis? Wij, de communiteit, krijgen in ieder geval met een ander bestuur bij de Dominicanen te maken. Ik verwacht dat onze positie niet zal veranderen en verder, dat de aandacht voor het klooster en in het bijzonder voor de kapel niet minder zal zijn. Een huis, dat de Dominicaanse traditie in ere wil houden en uit wil dragen, en dat willen toch de Stichting en de kapelgemeenschap, verlies je niet zomaar uit het oog. Hoe het ook zij, wij zullen u op de hoogte houden.

Op 25 juli vierde ik mijn 60-jarig priesterjubileum. Ik kijk er met grote dankbaarheid op terug. Deze dag hoort zeker thuis in het rijtje van de mooiste dagen van mijn leven. De viering, de koffie in de tuin onder een stralende hemel, de hartelijke wijze waarop velen van u mij feliciteerden, het was allemaal prachtig. Ik dank u allen dat u er was, voor de bloemen, de enveloppen met inhoud, voor al die lieve attenties. Het zijn ervaringen die het leven kleur en warmte geven.

Paul Minke O.P.Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl