Van de Prior

Een besluit

Donderdag 7 mei heeft het consilie van de Nederlandse provincie van de Dominicanen een besluit genomen over de toekomst van het klooster. In een brief naar Aalt Bakker, de directeur van het Centrum, formuleert Provinciaal René Dinklo het aldus: “Het provinciaal consilie stemt unaniem in met de richting van het toekomstplan van de Stichting Dominicanenklooster Huissen om te komen tot verzelfstandiging.” Daarmee is de weg voor het Centrum vrij gekomen om zijn plannen voor het klooster uit te voeren en tenslotte het eigendom ervan te verwerven.
Hiermee is een eind gekomen aan een jarenlange onzekerheid. Wij, de leden van de communiteit kunnen blijven wonen en de vieringen verzorgen zolang onze gezondheid het toelaat. De kapelgroep kan in overleg gaan met het Centrum hoe in de verdere toekomst vieringen kunnen worden verzorgd. Aan de kapelgangers en medewerkers zal een beroep worden gedaan om mee te denken hoe het klooster in de toekomst toch een religieuze plek kan blijven. Wij allen kunnen nu de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 

Vieringen

In de maatregelen als gevolg van de coronacrisis is een versoepeling gekomen. Voor het Centrum reden om weer voorzichtig met groepen te beginnen. En ook voor de kapelgroep en communiteit om te zien of vieringen voor kapelgangers in de kapel mogelijk zijn. Vanaf 14 juni voor een kleine groep en vanaf 1 juli voor een kleine honderd. En dat alles met in achtneming van de bestaande maatregelen. Daartoe heeft het Centrum in overleg met ons protocollen opgemaakt waar wij allen strikt aan hebben te houden. Daarover worden jullie apart geďnformeerd.
Het is duidelijk dat niet allen deel kunnen nemen aan de vieringen op zondag. De kapelgroep heeft de leiding bij de aanwijzing van de deelnemers. Hoe dat zal gaan, daarover wordt u ook op de hoogte gesteld. De communiteit blijft voorlopig livestream uitzenden

Pinksterfeest

Een geloofsgemeenschap leeft, groeit en bloeit wanneer het samenkomt viert en zingt, bidt, brood en wijn deelt, meeleeft met elkaars zorgen, verdriet en vreugde. Wanneer dat alles niet mogelijk is doet dat pijn. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hier en daar worden nieuwe wegen gezocht om de verbinding tussen mensen levendig te houden. Ook binnen de kapelgemeenschap. Het is de Geest die ons beweegt. Moge het Pinksterfeest ons blijven inspireren en krachtig maken om de band te bewaren, te werken aan elkaars welzijn en ons in staat stellen creatief naar nieuwe wegen te zoeken voor de kerk van morgen.

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl