Van de Prior

De vakanties zitten erop. Hopelijk heeft u er volop van kunnen genieten. De hitte is nu voorbij, de scholen en het werk zijn weer begonnen. We zijn er klaar voor. Met september beginnen we aan een nieuw werkseizoen. Weer een jaar vol verrassingen. Wie had vorig jaar september kunnen voorspellen dat we met een Coronacrisis te maken zouden krijgen? Nu maar hopen en bidden dat we dit jaar kunnen beschikken over een vaccin, die ons voorgoed kan afhelpen van dit onheil. En ook dat we samen als vanouds de kapel kunnen bezoeken zonder beperkingen en we weer voluit kunnen zingen en vieren. Toch, voor het zover is hebben we de anderhalve-meter-samenleving vol te houden. Een tweede golf besmettingen zou rampzalig zijn. 

Dit werkjaar wordt een historisch jaar. Dit klooster, al van het jaar 1858 bewoond door Dominicanen, zal overgaan naar het Centrum, dat in de geest van de Dominicaanse spiritualiteit, zij het in andere vorm, het heilzame werk via allerlei activiteiten zal voortzetten. En ook zal de kapel een religieus centrum blijven met vieringen waar u allen welkom zult zijn. Zolang de gezondheid het toelaat zullen ook wij hier nog blijven wonen en onze diensten blijven aanbieden. 

We hadden het nieuwe seizoen graag feestelijk willen inluiden. Het mocht niet zo zijn. Laat het ons niet beletten met vertrouwen te bidden om Gods Geest en Leiding voor het komende jaar, waarin gewerkt wordt aan de afronding van de overdracht van het klooster aan het Centrum. Dit is geen gemakkelijke opgave waarin vele moeilijke beslissingen genomen moeten worden. 

Het beste nieuws heb ik voor het laatst bewaard. Op 18 september vieren Antoon Boks en Henk Jongerius hun 60 jaar professiefeest. Echt vieren wordt het niet vanwege de coronamaatregelen. Toch blijft het voor hen en voor ons een dag om erbij stil te staan. Het gaat om een leven dat 60 jaar in dienst heeft gestaan van gebed, prediking, studie en zorg in en met de gemeenschap van medebroeders en met allen die in de loop van dit leven op hun pad gekomen zijn. Moge het hun gegeven worden nog jaren hun zegenrijk leven voortzetten. Helaas dus geen feest. Maar ongetwijfeld zal een kaartje of mail op prijs gesteld worden.

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl