Van de Prior

Enige weken geleden is van de hand van Erik Borgman, een hedendaags theoloog en lekendominicaan, een klein boekje verschenen, g1etiteld: “Dit is het hart; over het proeven van de kerk”. 1) Aanleiding voor deze uitgave is de kerkproeverij waar ik de vorige keer over geschreven heb.“ Het is een boekje over wat mensen zouden kunnen proeven als ze op uitnodiging van iemand anders naar de kerk komen.

Het is een diepgelovige getuigenis van zijn overtuiging, “dat we niet zonder kerk kunnen en dat wij dus kerk moeten willen zijn. Om de wereld voor God te kunnen brengen, om ons door Jezus de weg te laten wijzen en ons door de Geest te laten aanblazen en in dienst te laten nemen voor Gods Rijk.” 2) Erik neemt in zijn boekje ons mee om ons te laten zien en horen hoe hij met name de Eucharistie ervaart, hoe zij zijn leven verrijkt en haar beleeft als de enige manier die God ons geeft om met Hem te verkeren.

De kerk waarin we samenkomen is het huis waar God – zo geloven wij – naar ons toekomt en in woord en tekenen duidelijk maakt dat wij bij Hem thuis zijn. En al wat wij biddend, zingend, horend en delend voor Hem neerleggen – onze hoop, verdriet, woede, pijn, ons berouw, vreugde en dankbaarheid, enz. – dat alles raakt Hem. En Hij wil óns raken met zijn woord, zijn liefdesgebaar in de Maaltijd binnen de veilige geborgenheid van de geloofsgemeenschap. Daar waar wij samenkomen mogen wij elkaar kennen als Gods kinderen en de kracht ervaren van Gods liefde.

De kerk en al wat God en mens daar al vierend met elkaar delen, ervaren als het hart van eigen geloven vraagt een hechte verbintenis van binnenuit, een engagement in goede en slechte tijden. Wellicht is het een idee jezelf eens te laten meenemen om de hoogte en de diepte, de lengte en de breedte te ervaren van Gods Bewogenheid en Liefde. Het boekje is daarbij een goede gids.

P.S. Op verschillende bladzijden van de website heb ik wat citaten uit het boekje van Erik Borgman afgedrukt. 

Paul Minke OP

1) Uitgeverij Adveniat; info@adveniat.nl; www.adveniat.nl
2) Kerk willen zijn: Erik Borgman, column 26 augustus 2019 in www.de bezieling.nl

Cantorij

Om Frits Muller beter te leren kennen vroegen wij hem hoe hij bij de kloostercantorij terecht is gekomen.

 “Sinds 1998 dirigent van de cantorij van de Dominicuskerk in Nijmegen - de “Schola”- kreeg ik, na een onverwacht vroegtijdig einde van een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de kans om theologie te gaan studeren. Als pastoraal medewerker in diezelfde kerk bleef ook na de studie de behoefte aan vorming bestaan en daarom sloot ik me aan bij de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. In 2012 vond de jaarlijkse professieviering van die DLN plaats in Huissen en ook daarna kwam ik in DLN-verband bij retraites en vergaderingen geregeld in het klooster.

Vorig jaar vroeg Henk mij of er een mogelijkheid zou zijn om af en toe de kloostercantorij te dirigeren en na wat geregel in Nijmegen kon ik daar inderdaad ruimte voor maken.

Omdat de liturgie in het klooster wat verfijnder is dan die ik uit Nijmegen gewend ben, is het op details nog even wennen, maar ik heb er alle vertrouwen in, zeker gezien ook de ervaring van de broeders, andere voorgangers en de leden van de cantorij, dat onze samenwerking heel mooie vieringen gaat opleveren. Ik kijk daarnaar uit.”

Dank je wel, Frits. Wij hebben er ook vertrouwen in.

Diet Swart, Josée Vervaart

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl