Kapelgroep Huissen

Diaconaat

Het onderwerp “diaconaat” kwam ter sprake tijdens de vergadering van de Kapelgroep op 14 mei. De Kapelgroep heeft gehoord dat, wegens de Corona maatregelen, een aantal kapelgangers in een geïsoleerde toestand terecht gekomen is en de vraag is gesteld of de Kapelgroep iets voor hen kan doen. Binnen de Kapelgroep was al eerder het onderwerp “diaconaat” ter sprake gebracht. Van Dale omschrijft diaconaat als “kerkelijke dienst van barmhartigheid”. In de praktijk betekent dat belangstelling voor de medemens, die in nood of in problemen verkeert en de vraag of je wat voor deze medemens kan doen. In veel protestante en in sommige katholieke gemeenschappen strekt dit diaconaat zich uit tot ziekenbezoek en soms extra hulp.
Wij willen beginnen met hulp in de zin van aandacht, verbinding maken en mensen het gevoel geven dat ze gezien worden, dat ze niet vergeten worden. Zeker nu in een tijd van isolerende maatregelen. Een aantal contacten hebben wij inmiddels gelegd.

Een probleem voor ons is dat er geen volledige administratie bestaat van de mensen, die zich tot onze kapelgemeenschap rekenen. Wij kennen de e-mailadressen van degenen die OP Schrift krijgen en/of de Kapelbrief en van de bezoekers van de Kapeldag op 29 februari. Wij doen een oproep om ontbrekende adressen (na instemming van betrokkene) door te geven aan onze 1e secretaris, Cobie Selman Bij haar kunt u ook mensen aanmelden die extra aandacht goed kunnen gebruiken. 

Hans Stevens, 2e secretaris Kapelgroep

Cantorij - Luisteren, neuriën, voordragen, stilte ..…. in plaats van zingen?


Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de risico’s van de verspreiding van het coronavirus door zingen. Er is daarom nu nog geen versoepeling van de maatregelen aan de orde voor zangkoren en dus ook nog niet voor ons als kloostercantorij.
We zijn een zingende kapelgemeenschap, dus als we straks weer mogen vieren gaan we vast een geheel nieuwe ervaring op doen: Vieren zonder samen te zingen. Ik kan het me nog maar moeilijk voorstellen.
Ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan beleven, we gaan sowieso een nieuwe ervaring op doen. Laten we ons maar laten verrassen en het samen gaan ontdekken.

Ria Klein Wolterink

Centrum - Activiteiten

Naar aanleiding van de op 23 maart door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn ook wij genoodzaakt de deuren te sluiten tot 1 juni 2020.
Nu het coronavirus door het land waart, ervaren we allemaal gevoelens van angst, onveiligheid en onzekerheid. Juist nu we afstand moeten bewaren van elkaar, beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk verbinding is.
Het klooster heeft haar deuren moeten sluiten voor alle gasten en bijna alle medewerkers, maar wij hopen nog altijd een plek te zijn waar mensen inspiratie en bezinning kunnen vinden en in deze tijd ook bemoediging, hoop en verbondenheid.

Dat willen we uitdragen in de vorm van deze speciale nieuwsbrief die 2 keer per week verzonden zal worden. Begeleiders, medewerkers en trainers in het klooster evenals leden van de communiteit schrijven teksten om u een hart onder de riem te steken. Ook op Facebook zijn we actief. Daar vindt u bijvoorbeeld een gratis sessie van Jasmijn Koelink om beter te kunnen slapen.

We hopen dat de teksten u mogen inspireren, eventueel kalmeren en dat u bovenal de verbondenheid ervaart. U bent van harte uitgenodigd bij te dragen aan die verbinding: uw reacties op onze Blog- of Facebookpagina worden zeer gewaardeerd.

Aalt Bakker, Dir. Centrum

En dan nog....

Maatregelen tegen Coronavirus

De maatregelen van de regering om het Coronavirus in te dammen hebben ook gevolgen voor dominicaanse plekken. In het klooster van Huissen worden alle vieringen en bijeenkomsten afgelast. De dagelijkse vieringen van communiteit en Stichting (Centrum) gaan wel door.
Om de kapelgemeenschap goed te informeren over de maatregelen en hun effect op vieringen en bijeenkomsten wordt door ons veelvuldig gebruik gemaakt van Exprespost. Bent u ingeschreven voor OP Schrift en/of kapelbrief en/of liturgieblad dan krijgt u vanzelf alle mededelingen via de mail.

Communiteit

Missen van de Collecte

De redactie OP Schrift krijgt weleens andere vragen dan technische of over stukjes. Zo ook deze: “Tijdens de normale vieringen is er altijd een collecte. Die ontbreekt nu. Is er al gedacht hoe dit op een nadere wijze geregeld kan worden?”. Deze vraag stuurt de redactie door naar de prior, Paul Minke. Dit is zijn antwoord: “Natuurlijk missen we inkomsten uit de collecte. Maar ook vele kapelgangers missen inkomsten. De communiteit heeft er moeite mee voor de kapel en impliciet voor onszelf op te komen terwijl mensen het zowel financieel als fysiek zo moeilijk hebben.”
Het belangrijkste is dat u zorgt voor uzelf, uw dierbaren en naasten. Het is ‘Samen op weg’; maar wel rekening houdend (op 1,5 meter) met elkaar.

• Op 3 mei wordt Paul Minke o.p. 87 jaar. Ondanks deze roerige tijden, hij is prior van de kloostercommuniteit en webmaster, wensen wij hem een plezierige verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 

Redactie OP Schrift

Voor U gelezen op de website van de Dominicanen Nederland
( https://dominicanen.nl/ )

• ‘De stilte relativeert
Stilte wordt in de Coronacrisis door veel mensen anders beleefd. Reli-ondernemer Anne Stael vervolgt haar podcasts over stilte met ‘beroeps’ zoals dominicaan, dichter en meditatieleraar Henk Jongerius o.p. Podcast luisterduur is ca 24 minuten;
De Coronacrisis inspireerde Arjan Broers tot vier radiominiaturen; uitgezonden op NPO-Radio5, zaterdags rond 18.55 uur.

Een 800 jaar oude 1,5 meter-samenleving
‘Houd 1,5 meter afstand! We zijn niet de eersten die deze oefening krijgen. Wist je dat achthonderd jaar geleden de eerste dominicanen en franciscanen zo door Europa trokken?’

Hoe Corona ons anders laat kijken
“Ben ik mijn broeders hoeder?” ‘Het Coronavirus stelt die vraag nu aan ons allemaal. Dat wil zeggen: we weten het antwoord al.’;

Helden zonder glamour
‘Wat heeft dat ellendige Coronavirus ons toch ook al mooie dingen gebracht, zoals de lijst met “vitale beroepen”.’

Het antwoord op niet-weten
Vierde van deze serie uitzendingen;

‘Het is veel te stil in het klooster’
Het klooster is opeens een heel groot leeg gebouw zonder gasten en alleen vier bewoners. Dat is lastig en niet prettig. Gesprek met Aalt Bakker, directeur van het Dominicanenklooster Huissen, door Anne Stael.

Ron Sprokholt

En dan nog …


Vieringen hervatten!

De omgangsregels in de kapel zijn door communiteit en centrum opgesteld. In het kort voor zondagsvieringen:
• In juni geldt max. 20 kapelgangers, de kapelgroep bepaalt wie dat zijn, informatie volgt;
• Het secretariaat van de kapelgroep (KG) verzorgd de selectie van deelnemers namens de communiteit;
• In juni is 1 organist en geen koster aanwezig, vanaf 1 juli 1 koster en 1 organist;
• Entree uitsluitend via de kapel, dus niet via klooster;
• Henk Nijhuis (KG) verwijst naar een plek in de kapel;
• Volg de routing hoe te lopen en welke stoelen gebruikt moeten worden;
• Na afloop géén koffie en thee;
• Toiletten, alléén op begane grond !, zo min mogelijk gebruiken; Regels gelden ook voor kosters, meewerkers aan vieringen, gasten en externe voorgangers;
• Via exprespost wordt u op de hoogte gehouden.

Kloostercantorij:
dirigenten:
Frits Muller en Maria Dokter
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jhon Gertzen
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact