Kapelgroep

Kapelgroep Huissen organiseert op zaterdag 29 februari 2020 de eerste Kapelmiddag Huissen in de Herberg van het Klooster. Hiervoor worden de kapelbezoekers en belangstellenden uitgenodigd. De Kapelgroep hoopt op een grote opkomst en betrokkenheid.
Het programma met gegevens en aanmeldingsformulier wordt digitaal aan de adressen van Exprespost (OP Schrift) eind januari toegezonden. Kapelbezoekers en andere belangstellenden kunnen bij de zondagse vieringen van februari bij de ingangen van de kapel ook een papieren aanmeldingsformulier krijgen waarop de nodige aanwijzingen staan vermeld.
In de volgende Kapelbrief en OP Schrift wordt verder ingegaan op het programma van de Kapelmiddag en het belang daarvan.

Hans Stevens, 2e secretaris Kapelgroep

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

‘Nog een fijne dag’ en andere zegeningen
‘Elk contact, ook al is het bij de kassa, is een relatie met een mens – in onze consumentenmaatschappij zou je dat haast vergeten. Je kunt je oefenen in dit zegenen, dit goed spreken.’ Radiominiatuur van Holkje van der Veer O.P.;

Terugblik op een veelbewogen jaar in Rotterdam
Het jaar 2019 was het eerste volledige jaar van de nieuwe communiteit van de dominicanen in Rotterdam. Op de website van de communiteit is een uitgebreid overzicht te lezen en staat een flitsende samenvatting in beeld en geluid op Dominicanen010.nl;

• Zoeken wij God wel?
Dat er in de Nederlandse bisdommen gesaneerd moet worden, snapt iedereen. Maar zonder visie op waar het naartoe moet, zal dat niet leiden tot een gezonde Kerk in Nederland, schrijft Erik Borgman in Katholiek Nieuwsblad;

Dat het een jaar van vertrouwen mag worden
“Wees niet bang, want ik ben bij je.” Wat een heerlijk vers om 2020 mee te beginnen. Radiominiatuur van Holkje van der Veer O.P.; 

Opknapbeurt voor muur om Huissen
De muur die een groot deel van het Dominicanenklooster in Huissen omringt, krijgt een opknapbeurt. Dat meldde de Gelderlander (let op ‘Premium artikel’); 

De melk der menselijke goedheid
In zijn column in NRC Handelsblad herdacht schrijver Tommy Wieringa vorige week zijn overleden vriend André Lascaris O.P. (* 29 augustus 1939 - † 6 juli 2017). ‘Elke maaltijd was ik opnieuw ingenomen over het heilzame verbond tussen een dominicaan en mijn groentetuin.’ Kijk voor beschouwingen die wijlen André Lascaris O.P. achterliet, op www.meerdanikzelf.nl.

de Redactie

En dan nog....

OP Schrift digitaal
U ontvangt de digitale versie voortaan op de zaterdag voorafgaand aan de laatste zondag van de maand.

Duurzaamheid en OP Schrift
Duurzaam omgaan met grondstoffen is ook minder papier verbruiken. Om dat te realiseren wordt OP Schrift digitaal verzonden, onder het motto ‘Think green, read it on screen’ (‘Denk groen, beeldscherm lezen? Doen!’, Red.). Op termijn bespaart het ook kopieerkosten voor de kapel, zie ‘Van de prior’ in de november editie, 2019. Helpt u ons mee te verduurzamen? Maar, u bent nog niet geabonneerd? Meldt u dan alsnog aan via een e-mail naar kapelhuissen@dominicanen.nl (zie Colofon). Voorlopig blijft de papieren editie beperkt beschikbaar om mee te nemen uit de kapel voor hen die geen toegang tot e-mail en internet hebben.

Geen e-mails van KapelHuissen?
Het is de redactie bekend dat bij sommige e-mailadressen exprespost (OP Schrift en/of kapelbrief) niet aankomt. Denkt u dat dat bij u het geval is, wilt u dan contact opnemen met kapelhuissen@dominicanen.nl. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing.
Dit onderwerp communiceert lastig via de digitale weg!
Dus kent u iemand die kenbaar maakt dat OP Schrift of de Kapelbrief niet meer via e-mail komt? Attendeer haar of hem op dit probleem en vraag ons te e-mailen.

• De eerste Kapelbrief in 2020 wordt verwacht in het weekeinde van 15/16 februari.

De Colofon is aangevuld met het bankrekening-nummer van ‘Paters Dominicanen’ en de directe hyperlink naar de kerkomroep van de kapel.

Is alles nog op orde? Ander e-mail adres? Vragen? Mail dit naar kapelhuissen@dominicanen.nl of naar de redactie op redactieopschrift@gmail.com.

Kloostercantorij:
dirigenten:
Frits Muller en Maria Dokter
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jhon Gertzen
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact