Kapelgroep

OP Schrift en Kapelbrief

In de Huissense kloostergang hoorde ik de vraag: “Waarom hebben wij zowel OP Schrift als de Kapelbrief?“ Ron Sprokholt formuleert duidelijk de verschillen: “OP Schrift is vaak éénrichting verkeer met vooral een organisatorische, programmatische en informatieve functie en de Kapelbrief presenteert meer de inhoudelijke kant en roept op tot reflectie en kan daarmee leiden tot reactie en commentaar”.
Aan de hand van beschouwing van meestal historische teksten in de eerste lezing en de uitleg door Jezus in de tweede lezing wordt in de verkondiging de slag gemaakt naar de dagelijkse praktijk in onze tijd. De Tien Geboden en de Acht Zaligheden (Zaligsprekingen) uit de Bergrede hebben nog altijd de hoogste actualiteit. De Acht Zaligheden vormden vroeger de eerste lezing op Allerheiligen, wat wij de komende week gedenken. De eerste regel luidt: “Zalig de armen van geest, want hen behoort het rijk der hemelen”. Die armen van geest zijn niet de geestelijk beperkten, maar het zijn de mensen met weinig pretenties, die ook tevreden kunnen zijn met gewone dingen, voor wie Eenvoud het kenmerk is van het Ware. Deze levenswijsheden moeten we niet als het licht onder de korenmaat houden, maar laten zien aan de buitenwacht. 

Activiteiten verder op in het seizoen:
• Vastenactie 2020. Hebt u een goed idee voor een doel of project buiten Europa?
• Welkom bij de zondagse koffie tot 11.45 uur, aan de tafels waar de kopjes staan.


Binnen de kapelgroep zijn mutaties geweest.
In de loop van dit jaar heeft Frank Colpaert zich om persoonlijke redenen terug moeten trekken uit de kapelgroep. Wij bedanken hem voor zijn bijdrage bij de oprichting en start van de kapelgroep.
Jan Woltjer, voorzitter van de Kapelgroep, heeft zich wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken uit deze functie. Wij willen Jan bedanken voor zijn grote inzet.
De leden zijn nu Annetje Geertsen – redactie kapelbrief, Jhon Gertzen - lid, Frans Koevoets - lid, Jos Oostrik – lid, lekendominicaan, Cobie Selman – 1e secretaris, Hans Stevens – 2e secretaris.

Hans Stevens, 2e secretaris Kapelgroep

Boekpresentatie

Op zaterdagmiddag 23 november 2019 vindt in het Dominicanen klooster aan de Stadsdam 1 in Huissen om 15.00 uur (inloop 14.30 uur) de boekpresentatie plaats van ‘Drijf-veer. De angst voorbij’ geschreven door Holkje van der Veer OP.
‘WEES NIET BANG
Dat gedachten van angst en bangigheid sluipenderwijs het hoofd in kruipen, is een natuurlijke ontwikkeling. Mensen die een dagje ouder worden zien meer gevaren. Maar toch …
Ik zie steeds vaker beren op de weg. Ik word bezorgder. Misschien lees ik teveel kranten, luister te veel radio. Weet ik te veel over wat er in de wereld gaande is?
Op verschillende manier geven de woorden ‘wees niet bang’ steun en een duwtje in de rug. Elke dag in vertrouwen leven, hoe mooi zou dat zijn!

U bent van harte welkom en de toegang is gratis. Graag vooraf aanmelden per e-mail: holkjevanderveer @gmail.com
Meer informatie over deze middag en het boek (Drijf-veer, 160 pag., ISBN 9789089723406) vindt u op holkje.nl/boek/boekpresentatie-drijf-veer-23-november/

Holkje van der Veer

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

Smartphones in de kloosterkapel
In de kapel van de Rotterdamse broeders gebruiken gasten vaak hun smartphone. Michael-Dominique Magielse o.p. reflecteert erop. ‘Technische innovatie en liturgie gaan al eeuwenlang heel goed samen.’
Lees op Blog.kloosterhuissen.nl;

Diakenwijding Michael-Dominique Magielse
Op zaterdag 16 november ontvangt Michael-Dominique Magielse o.p. de diakenwijding van bisschop Hans van den Hende. In dezelfde viering wordt ook Melchior Kerklaan voor het bisdom Rotterdam tot permanent diaken gewijd;

• Viering professie lekendominicanen in Huissen
Twee nieuwe leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland doen professie, één bekrachtigt haar professie en één maakt er een overstap vanuit Vlaanderen. Maak kennis met hen en kom meevieren op zondagmiddag 27 oktober;

• Over het puberbrein en hoe het nu eenmaal is
“Weet je Ar”, zegt ze. “Ik wil zoveel beleven, ontdekken. Maar nu heb ik nog een puberbrein. Dat wil alles. Straks gaat het dicht, dan ben ik volwassen.” Ze kijkt me benard aan. Radiominiatuur van Arjan Broers.

En dan nog …

Verkondigingen terugvinden op de website Iedere week wordt bij de viering een verkondiging uitgesproken, de preek.

Na afloop van de viering kunt u een afdruk van deze preek meenemen. Maar u kunt de preek ook terugvinden en nalezen op internet (https://huissen.dominicanen.nl/index.htm). De preek wordt in de week nadat deze is uitgesproken ook opgenomen in het digitale preekarchief van de dominicanen in Huissen. Waar? Klik in de linker kolom onder vieringen op de hyperlink ‘preekarchief’, . Dan scrolt u naar beneden en onder het kopje van het lopende kerkelijk jaar vindt u de preken uit dat jaar. De kolommen zijn ingedeeld naar het kerkelijk jaar. Dan klikt u op de hyperlink van de gezochte zondag en krijgt u de volledige preek in beeld. Het digitale preekarchief gaat terug tot en met het jaar 2005-2006 (B).

Ron Sprokholt

Kloostercantorij:
dirigent:
Henk Jongerius OP (tijdelijk)
026  3264441
Klankbordgroep:
Diet Swart: 0316-528673
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jan wolters
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact