Kapelgroep Huissen

Voortgang ontwikkelingen in de kapelgroep

Op 2 juli vergaderde de Kapelgroep voor het eerst sedert vier maanden in het klooster. Daarbij waren prior Paul Minke en de directeur van het Centrum, Aalt Bakker, aanwezig.
1 Het Kapittel van de Dominicanen nam het principebesluit dat het hele klooster inclusief alle activiteiten gaan vallen onder Stichting Dominicanenklooster Huissen (het Centrum). De uitwerking van dit besluit is een grote klus. Nieuws daarover wordt in het najaar verwacht. Één van de projecten is de toekomst van de vieringen. Om te voorkomen dat groepen door elkaar heen gaan werken en er een warboel zonder communicatie gaat ontstaan is een Coördinatie Commissie voor de Vieringen benoemd met als leden: prior Paul Minke, directeur Aalt Bakker en voorganger Jos Oostrik namens de Kapelgroep. Bij bepaalde onderdelen kan een vertegenwoordiger van één van de groepen bij het overleg gevraagd worden. De Coördinatie Commissie gaat aangeven met welke zaken we moeten doorgaan en met welke niet, voor welke zaken er draagkracht is en wie dat dan gaat dragen. Het gaat over alle zaken, die wij delen en waarbij iedereen kan meedenken.
2 De Kapelgroep heeft een nieuw lid er bij: Frits Muller, die onder andere ook dirigent is van de Cantorij.
3 Bij de hervatting van de diensten in de kapel is veel voorbereiding getroffen om kapel en diensten Corona-bestendig te maken. De Kapelgroep wil graag haar lid Henk Nijhuis bedanken voor zijn grote betrokkenheid en inzet.

Hans Stevens, 2e secretaris Kapelgroep

Kloostercantorij - Een voorzichtig beginnetje

Kloostercantorij - We zijn weer begonnen! Nog lang niet met alle zangremmen los, maar toch is er weer een beginnetje. Wat hebben we het samenzingen gemist!
Zondag 12 juli voelde ik me een bevoorrecht mens, bevoorrecht omdat ik weer mocht zingen tijdens een viering.
Tegelijkertijd vond en vind ik het ook spannend, want het virus is nog niet weg. De komende weken zullen er, als de omstandigheden het toe laten, maximaal vier cantorijleden zingen en we proberen zoveel mogelijk leden een keer te laten zingen. Uiteraard alleen voor wie wil zingen in deze kleine bezetting, het is nl. best spannend in een kleine bezetting en op afstand van elkaar te zingen, je ondervindt dan minder steun aan elkaar.
We doen ons best, we roeien met de riemen die we hebben en zo houden we de lofzang gaande!
Een hartelijk groet vanuit de kloostercantorij, Ria Klein Wolterink

Ria Klein Wolterink

Gedachten bij Corona

Tijdens mijn bezinning in de kapel dwaalde ik af naar een bekend lied van de componist Franz Schubert op tekst van Johann Wolfgang von Goethe: “Der Erlkönig”, een kabouterkoning, die door zijn verleidingen zich mooi kan voordoen, maar duivelse plannen heeft. Dat hadden we vaker gehoord: in de hof van Eden. Waar Eva zich laat verleiden bij de boom van kennis van goed en kwaad, door Satan. Die aan Jezus na diens veertigdaagse retraite grote beloften deed. En in de Middeleeuwen was er doctor Faust, die bij de duivel zijn ziel in de waagschaal legt.
In “Erlkönig” heeft het kind een ernstige, koortsende ziekte, misschien wel een vroegere variant van Corona. Nog laat op de avond rijdt zijn vader hem naar huis (vertaald vanuit het Duits): “Wie rijdt daar zo laat door nacht en wind? Het is een vader met zijn kind”. Het kind ijlt en vader ziet dat er wat aan de hand is: “Wat maakt jou zo bang, wat jij daar ziet?”, en het kind zegt: “ziet vader dan de kabouterkoning niet? De kabouterkoning met kroon (Corona) en zweep?” en vader zegt dan : “Mijn zoon, dat is een schim in de nevel”.
Net als bij dit koortsende kind heeft Corona bij veel, voornamelijk verzwakte mensen de schrik er in gehouden en voelde de Overheid zich genoodzaakt strenge isolatie in te voeren, waarbij nu de teugels iets losser gelaten worden. Zondag 12 juli 2020 was de tweede zondag, dat meer dan 30 mensen mochten samenkomen in de kapel. Het waren er meer dan zestig. We kwamen terug uit de lock down, gevangenis is een groot woord, maar velen waren wel opgehokt. Het was nu de eerste zondag dat er weer gezongen werd, nu door vier zangers van de Cantorij, begeleid door de organiste. Wij waren altijd met een groter koor verwend. Maar deze vier zangers riepen bij mij herinnering op aan een paar zangstemmen in Fontfroide (F), een oud klooster in Frankrijk bij Narbonne: het klonk ijl, sober maar verheven in zijn eenvoud. Ik had toen net van de Kerk afscheid genomen, maar deze verheven eenvoud riep mij terug naar wat ik als misdienaar vroeger zo vaak gezegd had: “Tot God, die mijn jeugd verblijdt”. Ik begon toen gedeeltelijk opnieuw net als nu, als oude wijn in een nieuwe kruik, en nieuwe kruiken zouden we nog wel eens nodig kunnen hebben mocht het tijdperk van de Dominicanen in Huissen eindigen.
Wat het ophokken betekende voor veel bejaarden kwam tijdens deze mis tot uiting in het tweede couplet van het lied bij het breken en delen van brood en beker: “Beker met wijn, een vredewens, elkaar begroeten van mens tot mens:
Verbonden worden met iedereen, want wie houdt het uit moederziel alleen?”
Laten we hopen dat zo’n eenzaamheid niet meer hoeft voor te komen.

Hans Stevens

En dan nog …

Vieringen hervatten!

• Op 13 augustus wordt Antoon Boks o.p. 80 jaar. Wij wensen de jarige alvast een plezierige 80e verjaardag met een gezond nieuw levensjaar en feliciteren hem van harte.
• In het kort zijn de Corona Regels:
1. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar in de kapel, bij de communie en het verlaten van de kapel;
2. Houdt tenminste 2 stoelen in de rij vrij tussen uzelf en een andere bezoeker (tenzij u uit één huishouden komt);
3. Volg de instructies van de begroeters op zoals desinfecteren van uw handen (communie!);
4. En bovenal: blijf thuis als u gezondheidsklachten heeft (bijvoorbeeld koorts, verkouden, hoesten).
Houd u zich er aan in de kapel voor uzelf en anderen !
Op- of aanmerkingen mailen naar de kapelgroep !
• De te naam stelling van het banknummer is gewijzigd naar: Communiteit Dominicanen Huissen.
• De live stream via YouTube is per 12 juli gestopt. Redactie OP Schrift

Voor U gelezen op de website van de Dominicanen Nederland
( https://dominicanen.nl/ )


Einde aan Tijdschrift voor Theologie
Na zestig jaar komt er een einde aan het Tijdschrift voor Theologie, opgericht (1961) door Edward Schillebeeckx. Het veranderend theologisch, kerkelijk en academisch klimaat en het gebrek aan geld en opvolgers is daar debet aan.
De wolken – online miniretraite
In de luwte toeven van Gods stille wind is de vrede proeven van een kijkend kind. Online mini retraite met Henk Jongerius over het gedicht ‘De Wolken’ van Martinus Nijhoff.
Het kloosterleven vraagt om een eigenwijze geest
In het radioprogramma ‘Onderweg’ ging Elsbeth Gruteke op 4 juli een uur in gesprek met dominicanes Holkje van der Veer. Over haar leven en kloosterling zijn in coronatijd. Luistertijd 1 uur, NPO radio5.
Dominicaanse sporen
Of je nog op reis gaat of niet, in onze rubriek ‘dominicaanse sporen’ kun je verhalen lezen en foto’s bekijken van tientallen plaatsen in Nederland, Europa en de wijde wereld. Mis je er een? Schrijf mee!

Ron Sprokholt

Kloostercantorij:
dirigenten:
Frits Muller en Maria Dokter
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jhon Gertzen
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact