Kapelgroep Huissen- Voortgang

Op 19 oktober namen Aalt Bakker, directeur van het Centrum en Marjan Verschuure, voorzitter van de Stichting, deel aan de vergadering van de Kapelgroep. Het doel was nadere kennismaking met de leden van de Kapelgroep, voor zover nodig, en informatie over de toekomst.

Voorafgegaan door de Klankbordgroep (2017), startte de Kapelgroep in april 2018, in een onrustige fase van het klooster. Het was een weg zoeken in de bestaande, gecompliceerde verhoudingen en nieuwe ideeën kwamen naar boven, die niet allemaal spoorden met de plannen in het klooster. Er moesten twijfels overwonnen worden. Geleidelijk werd duidelijker wat er van de Kapelgroep werd verwacht namelijk de Communiteit behulpzaam zijn en de juiste plaats vinden binnen de plaatselijke verhoudingen. Het laatste jaar is dat veel beter gegaan zodat er groter vertrouwen ontstond voor de Kapelgroep bij Communiteit en Centrum.

In de toekomstige structuur van het Centrum vertegenwoordigt de Kapelgroep de kapelgangers. De Kapelgroep zit niet stil. Centrum en Kapelgroep zijn in een proces gekomen van zoeken, verbinden en samenwerken. Hoe dat in zijn werk gaat en wat de resultaten zullen zijn, zal in de komende maanden duidelijk worden. Inmiddels is de Kapelgroep ook vertegenwoordigd in de door Communiteit en Centrum ingestelde Coördinatie Commissie Transitie.

Wij zijn blij dat de Kapelgemeenschap mee uitkijkt naar nieuws over de toekomstige ontwikkelingen. De Kapelgroep is blij met de huidige goede relaties en is hoopvol gestemd. Wordt vervolgd.

Hans Stevens, 2e secretaris Kapelgroep

Kloostercantorij - Neuriën mogen we wel

Neuriën mogen we gelukkig wel in de kapel. Maar wat is neuriën eigenlijk? Ik heb een klein onderzoekje gedaan en dan wordt ook meteen duidelijk waarom neuriën wel mag. Want met neuriën heb je je mond namelijk dicht en zet je stem wel melodieus in beweging. Bij het neuriën is er dus geen sprake van een sterke luchtstroom door de mond, maar een bescheiden luchtstroom door de neus. De kracht van de ademstroom is ook lager dan tijdens het spreken en ook de richting is anders, niet voorwaarts maar neerwaarts. Het schijnt ook zo te zijn dat neuriën ook goed is voor je stem, mits je niet teveel kracht zet. Alle reden dus om mee te neuriën. Als ik zelf niet meezing met de cantorij doe ik dat ook. Het geeft me het gevoel geen toehoorder te zijn, maar al neuriënd actief mee te doen in de viering.
Een hartelijke groet vanuit de kloostercantorij,

Ria Klein Wolterink

En dan nog …

• Nogmaals veranderen van e-mailadressen
De toegezegde e-mailadressen functioneren (nog) niet. De e-mailadressen die u wel kunt gebruiken om de kapel te bereiken (zie Liturgie mail van 11 september) zijn:
- kapelhuissen@gmail.com: OP Schrift, Exprespost, Liturgieblad en Kapelbrief of aanmelden / afmelden voor de uitgaven;
- kapelgemeenschaphuissen@gmail.com: Voor alle andere zaken over de kapel en de kapelgroep, Cobie Selman, 1e secretaris kapelgroep.

Redactie OP Schrift

Voor U gelezen op de website van de Dominicanen Nederland
( https://dominicanen.nl/ )

• ‘Er zijn geen anderen, geen “zij”. Er is alleen wij’
Op zondag 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus, ondertekende paus Franciscus zijn derde encycliek: Fratelli Tutti, allen broeders (en zusters). Wat staat erin? Een eerste kennismaking;
• ‘Angst maakt dat je je afsluit’
‘Wees niet bang en bedenk je persoonlijke feestjes’. In tijden van corona vertellen meer en minder bekende Nederlanders in Trouw over hun persoonlijke leefregel of een inspirerende zin. Op 12 oktober kwam dominicanes en schrijfster Holkje van der Veer aan het woord;
‘We moeten zelf gaan dragen wat we zijn’
Als alles goed gaat zal het Dominicanenklooster in Huissen in de nabije toekomst een zelfstandig centrum worden; de stichting neemt het over. In Volzin staat een gesprek met directeur Aalt Bakker;

‘Om het heil der zielen’
Hoe raakt deze tijd de zielen van mensen? Leden van de predikorde zoeken naar woorden. Lekendominicaan en emeritus pastor Ineke van Cuijk trapt af: ‘Ik merk dat er veel in die keel van mij gebeurt.’

Ron Sprokholt

En dan nog …

Wintertijd
Dit weekend in de nacht van zaterdag 24 naar zondag 25 oktober gaat de klok 1 uur terug van 03.00 naar 02.00 uur.
Covid-19 informatie (Coronavirus)
Kijk op rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en RKKerk.nl of het kerkelijk bericht van 9 oktober (30 bezoekers).
Aanmelden voor vieringen
Cobie Selman, 1e secr. Kapelgroep via e-mail naar: kapelgemeenschaphuissen@gmail.com

Redactie OP Schrift

Kloostercantorij:
dirigenten:
Frits Muller en Maria Dokter
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jhon Gertzen
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact