Kapelgroep - Kerkomroep en Liturgie

Op initiatief van de kapelgroep is als proef een nieuwe dienstverlening opgestart. U heeft daar al overgelezen in de Kapelbrief nr 03 van 14 april. Wanneer u niet meer de vieringen zondags in de kapel bij kunt wonen, dan kunt u zich aanmelden bij de redactie om wekelijks het Liturgie blaadje in PDF formaat ge-e-maild te krijgen. Het volgen van de Kerkomroep uitzending via internet is dan makkelijker voor u.
De redactie van Exprespost, OP Schrift en Kapelbrief neemt u dan op in de verzendlijst voor het Liturgie blaadje. Iedere week, meestal op vrijdagavond, wordt de Liturgie voor de 10 uur viering op de komende zondag aan u ge-e-maild. De proefperiode zal worden geëvalueerd.

Wilt u uitleg over hoe u kunt luisteren naar de Kerkomroep.nl? Of wilt u weten hoe de Liturgie PDF (groter) afgedrukt kan worden? Dan mag u dat vragen bij de redactie, want er zijn min of meer kant en klare informatiebladen digitaal beschikbaar. Hoe u contact opneemt met de redactie staat in de colofon.
Overigens is deze service niet echt nieuw. Henk Jongerius O.P. en Jan Boks O.P. verzorgen dit voor enkele kapelgangers al geruime tijd. Zij hebben hun medewerking aan deze opzet verleend waarvoor wij, ook namens de gebruikers, hen beide van harte bedanken.

Annetje Geertsen en Ron Sprokholt (Red.)

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

Helende zorg - een geïnspireerd perspectief
Op 13 juni verschijnt de bundel ‘Helende zorg. Een geïnspireerd perspectief op gezondheid en ziekte’. Dominicanes Holkje van der Veer schreef eraan mee en stond aan de wieg van het project Op de terugweg van het Radboud ziekenhuis;
Hoe ik priester hoop te zijn
Op zaterdag 15 juni wordt Stefan Mangnus O.P. priester gewijd door bisschop Gerard de Korte (wees welkom!). In de aanloop schreef hij op hoe hij priester hoopt te zijn;
Van bekende en onbekende dominicanen
De Kloosterkrant van het Dominicanenklooster Huissen, centrum voor bezinning, bezieling en beweging, bevat dit keer een katern met verhalen over inspirerende dominicanen voor mensen van nu;
‘Het is al begonnen, merk je het niet?’
‘Als de serveerster komt begint hij te vertellen…’. Een radiominiatuur van dominicanes Holkje van der Veer;
‘We moeten worden opgeleid tot patiënt’
Als patiënten mondiger en sociaal vaardiger worden, kunnen ze zich met overtuiging als cliënt gedragen, betoogt schrijfster zuster Holkje van der Veer in dagblad Trouw;
‘Ik verzette me tegen mijn roeping’
Het is kleiner dan vroeger, maar ook in onze tijden beleven vrouwen en mannen het religieuze leven. Een portret van Richard Steenvoorde door Elze Riemer;
Waartoe voel je je geroepen?
‘’ Zou het niet beter zijn als niet die druk van buiten, maar juist dat innerlijk verlangen leidend kan zijn, bij het maken van keuzes?’ Een radiominiatuur door Michael-Dominique Magielse O.P.;
Wijding ‘om de God van het leven’
In de Steigerkerk in Rotterdam wijdde bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch op 15 juni dominicaan Stefan Mangnus tot priester;

Standbeeld voor de onbekende dominicaan
Christen word je vanwege Jezus van Nazareth, franciscaan vanwege de persoonlijkheid van Franciscus van Assisi. Maar dominicaan word je niet vanwege de persoon van Dominicus, stelt Arjan Broers. ‘Het is alsof ik een innerlijke dominicaan heb, die zich herkent in zusters en broeders buiten mij.’;
Drie-eenheid: mysterie én ontmoeting
Het gebeurde zomaar aan tafel dat een jongeman uit Amsterdam, die een tijd lang in ons klooster verbleef, ons de vraag stelde: kunnen jullie me even vertellen hoe dat nu zit met de Vader, de Zoon en de heilige Geest?;
Uit de preek van Henk Jongerius O.P. op 16 juni 2019;
Over waken in de nacht
‘In de nachtelijke uren gaan mijn gedachten soms op de loop. Zomaar een paar woorden van een arts, een medezuster of een familielid echoën dan eindeloos in mijn hoofd.’ Een radiominiatuur van dominicanes Holkje van der Veer.

En dan nog…

Naast het liturgieblaadje (PDF) wordt nu ook het tafelgebed, waarnaar verwezen wordt in het blaadje, als PDF bestand meegestuurd.
Afdrukken van een liturgie PDF bestand. Bij de meeste hedendaagse printers is het mogelijk dubbelzijdig af te drukken. Ook kan soms een inkt/toner bespaarstand gekozen worden. Dat spaart papier en inkt. Kijkt u maar eens in het ‘afdrukken’ venster van de Adobe reader.
Bij dubbelzijdig afdrukken van de liturgie PDF kunt u het papier verticaal vouwen en dan krijgt u hetzelfde formaat als in de kapel.
In de digitale versie van OP Schrift zijn de aanklikbare hyperlinks aangeven in blauwe en onderstreepte tekst. Alleen in de colofon worden de hyperlinks ook nog eens uitgeschreven. Maar ook daarvoor geldt het bovenstaande.

Klopt alles nog? Ben u onlangs verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Vergeet dan niet om uw nieuwe gegevens even door te geven aan de redactie. Hoe? Dat vindt u in de colofon.

Redactie

Plastic dopjes: spaart u ook al mee!?

U ziet op weg naar het koffie drinken na de viering vast weleens een zak met dopjes liggen in de sacristie... De oproep van Giny Hummel in OP Schrift van een jaar geleden heeft héél wat opgeleverd! Wekelijks verzamelt zij ongeveer 1 kg aan herbruikbare plastic doppen. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in! U ontlast zo het milieu én u steunt KNGF Geleidehonden. Want de opbrengst gaat naar de opleiding van deze honden. De gespaarde doppen kunt u elke zondag inleveren bij Giny Hummel, die meezingt bij de tenoren in de Kloostercantorij. Via haar gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. Kijk voor deze actie verder op www.geleidehond.nl/doppen. De spaaractie voor plastic dopjes loopt dus al aardig goed, maar Giny kan nog best meer dopjes gebruiken! Het gaat dan met name om de kleine plastic doppen van bijvoorbeeld melkpakken of limonadeflessen. Zet u voortaan ook een tandje bij als u uw afval scheidt? Help mee door regelmatig een zakje met doppen in te leveren. Van de blindengeleidehonden krijgt u er een vriendelijke blaf als dank-u-wel voor terug!
Giny Hummel


Kloostercantorij:
dirigent:
Henk Jongerius OP (tijdelijk)
026  3264441
Klankbordgroep:
Diet Swart: 0316-528673
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jan wolters
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact