Vanuit de stichting

We zitten alweer aan het einde van de zomer. Nog een paar weken zijn er zomerprogramma’s en dan komen straks ook weer organisaties en bedrijven in ons klooster. Deze zomer hebben we tot nu toe heel veel gasten mogen en kunnen ontvangen. De behoefte om een paar dagen in het klooster te zijn en om te bezinnen was enorm en daar zijn we heel blij en dankbaar voor. Bijna alle programma’s zijn doorgegaan en meerdere programma’s hadden zelfs een wachtlijst. Het was ook mooi om te zien dat ook de koorbanken regelmatig vol zaten met gasten die meededen aan de lauden, vespers en de middagdienst. En ook op zondagen waren er weer vele kapelgangers en kloostergasten. En ook dat is heel mooi. Zoals het er nu uit ziet kunnen we het najaar ook veel gasten ontvangen. De huidige coronaregels maken samenzang op zondag helaas nog niet mogelijk. De regels van afstand houden, registratie en gezondheidscheck moeten we blijven handhaven. We willen heel graag elkaar weer ontmoeten na afloop van de viering en samen koffiedrinken, maar dat kan niet in het klooster en op dit moment ook niet in de kapel. We wachten de verdere ontwikkelingen af en proberen vanaf zondag 3 oktober in de kapel koffie te kunnen drinken na de viering. Helaas kan dat de komende periode nog niet. We blijven heel alert op de coronaregels en ontwikkelingen en we passen de afspraken aan als het mag en als het verantwoord is. We zijn ook blij dat er deze zomer weer enkele sociale projecten konden doorgaan. We hebben moeders en kinderen die in armoede leven en vluchtelingengezinnen ontvangen, evenals mensen in de psychiatrie. Fantastisch dat we hen weer konden ontvangen en een inspirerende week hebben kunnen bieden. We zijn blij dat we dat voor mensen die het zwaar hebben kunnen doen. Ook dat is klooster zijn in deze tijd. We doen het graag voor hen. Tegelijkertijd bieden deze gasten ons ook veel. Er is deze zomer door alle medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt om alles mogelijk te maken. Dank jullie wel allemaal!! Intussen wordt ook hard gewerkt aan de toekomst. Dat gaat onder andere over de planning en programmering voor komend jaar en over de sociale projecten in de toekomst. De werkgroep Vieren is aan de slag met de vieringen in de toekomst. Er wordt een jaarthema uitgewerkt voor 2022 en binnenkort gaan we diverse plekken in het klooster wat meer zichtbaar maken en openstellen voor gasten. Ook het gebouw vergt voortdurend onderhoud. In september wordt het houtwerk aan de buitenkant van de kapel geschilderd. Op zondag 29 augustus ontmoeten we elkaar weer. Hartelijke groet, namens het bestuur, medewerkers, vrijwilligers.

Aalt Bakker

Klooster Huissen kapelgroep

1. Vastenactie 2021. Uit Oeganda is bericht gekomen dat het ultrasound apparaat en de zuurstofmachine zijn aangekomen. De oogarts is wegens Corona nog niet gearriveerd. Zodra hij wel kan komen, wordt het geschonken geld aan de staaroperaties besteed. De werkgroep Vastenactie 2022 (Aalt, Jhon, Henk Nijhuis en Hans) komt bijeen op 18 oktober. 2. De komende Kapeldag vindt plaats op zondag 29 augustus na de viering. In de zondagse liturgieopgave is reeds twee maal aandacht hieraan gegeven. Bij mooi weer in de tuin, waarbij volgens de coronaregels iedereen moet zitten. Bij slecht weer in de kapel, dan eerst koffie break en daarna de inleidingen, ontmoeting en uitwisseling. De sprekers openen het seizoen, laten horen waar wij mee bezig zijn en geven perspectief. Aalt Bakker zal een inleiding geven over de voortgang in het Klooster en hoe daar kapel en kapelgemeenschap in staan. Er komen kapelmiddagen die geheel uitgaan van het Huis (Klooster) en die we als Huis verwezenlijken, rekening houdend met de mogelijkheden in de lijn van Dominicus: bezinning, bezieling, beweging. 3. Tijdens de vergadering van de kapelgroep samen met Aalt en Ria op 9 augustus kwamen de drie werkgroepen aan het woord: Werkgroep Vieren: Hierover rapporteert Ria Klein Wolterink. Werkgroep Financiën: Evaluatie na de zomer. Werkgroep Public Relations: Als we in de kapel en in het Huis na Corona weer normale ruimte hebben, kan de PR groep “aan de weg timmeren” voor nieuwe leden van de kapelgemeenschap. Hans Stevens, 2e secretaris

Hans Stevens, 2e secretaris

Van de kloostercantorij

Het is bijna eind augustus; Tijd om me (opnieuw?) voor te stellen! Toen ik in mei werd gevraagd voor de werkgroep Vieren, kwam onverwachts de vraag of ik ook de cantorij weer wilde gaan dirigeren.... Het voelde voor mij een beetje als thuiskomen, alhoewel de reden dat Frits Muller om gezondheidsreden dit werk moest neerleggen natuurlijk minder was. Mijn bekendheid met de cantorij maakte dat ik snel de draad heb op kunnen pakken! Jammer genoeg zijn er nog beperkingen vanwege corona. Eerlijk gezegd helpt zingen, om die beperkingen niet als beperkingen te ervaren, maar juist de ruimte te voelen die er wél is om te zingen! En daarbij ben ik, en zijn wij allemaal, erg blij met de muzikale bijdragen van Jan Woltjer, Veronique Buys, Maria Dokter en onze trouwe Irene Gootjes! Maria Dokter en ik vullen samen het dirigentschap in. In principe doet Maria dat op de 2e zondag van de maand en ik op de 1e en de 3e zondag. Op de 4e en (evt de 5e) zondag zingen er enkele leden van de cantorij dus zonder dirigent. Wij bereiden daarnaast ook onze ”eigen” viering voor. We lezen de bijbelteksten en zoeken daar passende liederen bij en dat alles in samenspraak met de voorganger. Naast de kloostercantorij dirigeer ik ook Cantorij Laudate van de PKN gemeente in Doetinchem en ga ik vanaf september stemvorming geven aan Vrouwenkoor Musica in Dinxperlo en daarnaast zing ik natuurlijk zelf ook erg graag! Naast mijn muzikale activiteiten werk ik als oproepkracht wijkverpleegkundige. Gelukkig kunnen we vanaf 25 augustus weer met de gehele cantorij repeteren. Op zondag geldt nog een maximum van 12 zangers. Helaas is samenzang in de viering nog niet mogelijk, maar wat wél mogelijk is dat u komt zingen bij de cantorij! Neem daarvoor gewoon even contact met me op!

Els van den Nouland

Kloostercantorij:
dirigenten:
 Els van den Nouland en Maria Dokter
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@gmail.com

Kapelgroep:
voorzitter: Jhon Gertzen
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
kapelgemeenschaphuissen@gmail.com

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact