Kapelgroep

De Kapelgroep Huissen stelt zich als taak om voor de Kapelgemeenschap een sfeer te scheppen waarbij de kapelgangers zich thuis voelen. Daarbij wil de Kapelgroep zoveel als gewenst is de Communiteit aanvullen en tot steun zijn.
Met welke zaken houdt de Kapelgroep zich bezig? Om dat duidelijk te maken haken we aan bij de onderwerpen voor de komende Kapelgroep-vergadering. 

1. Vastenactie 2020

Er zijn inmiddels enige doelen genoemd: Cordaid (de vroegere Bond zonder Naam), de Stichting Hulp Haïti in Driel, Stichting Gamrupa Gambia. De Kapelgroep staat open voor andere ideeën. Een project moet wel levensvatbaar, betrouwbaar en bestendig zijn.
2. Kerstmis 2019

Over “Op weg naar Kerstmis” kan ik verwijzen naar de mededeling van Paul Roelofs. Voor de aankondiging van “Kerstnacht in de Kloosterkapel” zal ook dit jaar weer contact gelegd worden met de plaatselijke media.

3. Kapelbalans

Naar aanleiding van een financieel bericht van Paul Minke in OP Schrift nummer 11 viel tijdens de vergadering van de Kapelgroep op 5 november het woord kapelbalans. Tot nu toe werd er weinig over geld gesproken maar het lijkt nu toch nodig te worden om in deze de Communiteit te ontzorgen. Dit vraagt om een goede voorbereiding, wij komen hier op terug.

4. Kapelbrief

Kapelbrief nummer 6 is gepland voor 15 december. De Kapelbrief is behalve als kapelbericht ook bedoeld om de boodschap, die in de kapel gebracht wordt niet als een “licht onder de korenmaat” te houden, maar om dit gedachtengoed ruimere bekendheid te geven en dat zal in de toekomst het beste digitaal kunnen, waarbij degenen, die niet vertrouwd zijn met digitale media (de computer etc.) een papieren versie blijven ontvangen.

5. Kapelgemeenschapsdag
De Kapelgroep heeft al de eerste voorbereidingen getroffen voor de Kapelgemeenschapsdag op zaterdag 29 februari 2020, voorafgaande aan de eerste zondag van de vasten. Het zou een bezinningsdag kunnen zijn, waarbij de ontmoeting ook een belangrijke plaats inneemt. Over het thema wordt nagedacht, goede ideeën zijn zeer welkom (kapelgroephuissen@dominicanen.nl). Wij zouden kunnen starten met een inleider om daarna in groepen daarover na te denken. 

6. De toekomst.

Hiervoor zijn wij afhankelijk van berichten van bovenaf. Wat wij weten is dat de Communiteit steeds ouder wordt en dat wij ons moeten bezinnen op toekomstige mogelijkheden. Wat we weten is ook dat als er geen Communiteit meer zou zijn dat dan de kapel-gemeenschap een krachtige gemeenschap moet zijn. Hoogmade, waar onlangs de kerk in vlammen opging, is daarvoor een goed voorbeeld. Wordt vervolgd.

Hans Stevens, 2e secretaris Kapelgroep

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

Kinderen voorbereiden op het onverwachte
‘Kinderen zouden vooral moeten leren te reageren op het onverwachte, op het onvoorspelbare, op de mogelijkheden en moeilijkheden die daarin gegeven zijn.’ Radiominiatuur van Erik Borgman.

Hoor de stilte in Huissen
‘Lekker Stil’ is een nieuwe podcast serie over de stilte, gemaakt door reli-ondernemer Anne Stael. Zij maakt niet alleen interviews, maar neemt ook de stilte op. En die klinkt overal anders. Een interview met Aalt Bakker en de stilte in de kapel, luistertijden 20 resp. 60 minuten.

Diakenwijding br. Michael-Dominique
Op zaterdag 16 november werd broeder Michael-Dominique Magielse tot diaken gewijd, als ‘een hulp voor de priesterlijke orde en tot welzijn van het christenvolk’, zo staat het in de teksten van de wijdingsliturgie. Een verslag.

En dan nog …

• Op 7 december wordt Henk Jongerius O.P. 78 jaar. De kapelgemeenschap kent hem vooral van zijn inspanningen voor het centrum, de cantorij en zijn zangkwaliteiten. Achter de schermen regelt hij veel voor de vieringen, stelt hij roosters op en maakt het wekelijkse liturgieblad.

• Op 31 december wordt Jan Boks O.P. 76 jaar. Voor ons en juist voor degenen die niet vaak in de kapel kunnen zijn is Jan uiterst belangrijk want hij zorgt voor de techniek en regelt dat de kerkomroep functioneert. Wij feliciteren hen alle twee van harte en wensen hen een feestelijke verjaardag toe.

• Zoekt u juist nu in de Advent vervoer naar de kapel? Neem contact op met mw. Annetje Geertsen via mail kapelgroephuissen@dominicanen.nl of T: 06 5422 4552.

de Redactie

Kloostercantorij:
dirigent:
Henk Jongerius OP (tijdelijk)
026  3264441
Klankbordgroep:
Diet Swart: 0316-528673
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jan wolters
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact