Kapelgroep Huissen

Verslag Kapeldag

Op zaterdag 29 februari vond de eerste Kapeldag Huissen plaats in de Catharinazaal in de “Herberg”. Met 63 deelnemers spreken Communiteit en Kapelgroep van een mooie opkomst. De bedoeling van de Kapeldag was een ontmoeting van Kapelgemeenschap met Communiteit en Centrum. Daarnaast ook elkaar onderling ontmoeten. Dat alles bleek goed te lukken. Er zijn twee voordrachten gehouden. 

De eerste spreker was Aalt Bakker, hij is de directeur van het Centrum. De toekomst van het klooster met haar mogelijkheden is hem dierbaar en het is van groot belang om de plek te laten bestaan. Met blijdschap kan Aalt bekend maken dat er 40.000 nieuwe bewoners zijn op het kloosterterrein: bijen, die nu nog in winterslaap zijn maar die een goede toekomst beloven.
Communiteit en Stichting waren niet in winterslaap. De afgelopen maanden is veel overlegd tussen de Communiteit, de Dominicaanse Provincie en de Stichting en dat overleg is nog volop in proces.
Het Centrum ziet goede mogelijkheden om dit klooster zelfstandig voort te zetten, zowel financieel als inhoudelijk. Een huis van bezinning, bezieling en beweging met als uitgangspunt de Dominicaanse traditie vertaald naar leven en werken. Vorig jaar kon nog geen beslissing worden genomen. Nu hoopt Aalt en wij met hem, dat de Dominicaanse Provincie wel haar goedkeuring kan en wil geven.
In essentie betekent dit dat er veel gaat veranderen, maar dat we in wezen hetzelfde huis willen blijven. Het profiel voor de toekomst is het uitgangspunt. De huidige activiteiten voor gasten en groepen worden voortgezet. Wij blijven ons inzetten voor projecten voor kwetsbaren, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook willen we verder met het gastenverblijf in een nieuwe vorm. De groei in de komende jaren zal moeten komen van met name het gebruikmaken door bedrijven en organisaties van de aangeboden activiteiten.
We willen ook in de toekomst dagelijkse vieringen en bezinningsmomenten in stand houden, evenals de zondagsviering voor gasten, kapelgangers en anderen. Als Centrum willen wij dat de Communiteit zo lang mogelijk hier blijft wonen.
Wij zullen de komende jaren flink moeten groeien om alle kosten in de toekomst te kunnen dekken. Daar hebben we alle vertrouwen in. Geld wordt een belangrijke factor, maar is niet bepalend voor wat we wel en niet doen. We hebben elkaar nodig voor een mooie toekomst voor ons aller klooster. 

Bij de bespreking in groepen bleek de angst verminderd dat “Huissen” niet meer zou blijven bestaan en waren er complimenten aan het adres van Aalt omdat we nu meer idee hebben welke kant wij uitwillen.

De tweede spreker was Welmoed Vlieger, die sprak over “Ontmoetingen”. In de komende Kapelbrief wordt hier nader op ingegaan.
Het lied “Dit is het huis, waar de deur openstaat” was een goed begin van de Kapeldag en de vespers, ook onder leiding van Henk Jongerius, was een waardig slot van deze mooie dag. Dank aan Jos Oostrik, de dagvoorzitter, en aan alle medewerkers die deze eerste Kapeldag tot een succes maakten.

Hans Stevens, 2e secretaris Kapelgroep

Cantorij - Zingende vogels bemoedigen ons


In het vorige OP Schrift schreef ik over: Biddend zingend op weg naar Pasen. Samen in de kapel biddend zingend op weg naar Pasen kan nu helaas niet, onvoorstelbaar … . We mogen ons wel onderling verbonden weten en gaan zo in verbondenheid toch samen op weg naar Pasen. Al is het alleen thuis, of met meerderen thuis, wel moeilijker dan samen in de kapel.
Afgelopen week lag ik ’s-ochtends al vroeg wakker, het lukte niet om weer in slaap te vallen. Ik luisterde naar alle vogels die zongen. Naar mate het lichter werd, werden het er steeds meer. Het was prachtig om te horen hoe het vogelkoor steeds voller en luider klonk.
Ik heb eens opgezocht hoe dat gaat met vogels, en ik las ergens: “De roodstaart begint om 90 minuten voor zonsopgang te zingen, de veldleeuwerik 80 min, de zanglijster 70 min, de merel 60 min, het winterkoninkje 55 min, de pimpelmees 45 min, de tjiftjaf 30 min, de spreeuw 15 min voor zonsopgang en rond zonsopgang beginnen de Vlaamse gaai, de kneu, de bonte specht en de groenling”. Langzaam aan komen ze allemaal zingend de dag binnen, zoals ook wij op zondagmorgen normaal gesproken langzaam de kapel binnen komen. De één altijd vroeg, de kapeldeur is dan zelfs nog op slot, een ander komt op de valreep binnen.
Het vogelkoor heeft zo te horen gelukkig geen hinder van de coronacrisis. De zingende vogels kunnen ons daarom misschien bemoedigen om ook nu biddend zingend op weg te gaan naar Pasen, ondanks alles.
Een muzikale en bemoedigende groet vanuit de kloostercantorij. 

Ria Klein Wolterink

Centrum - Activiteiten

Naar aanleiding van de op 23 maart door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn ook wij genoodzaakt de deuren te sluiten tot 1 juni 2020.
Nu het coronavirus door het land waart, ervaren we allemaal gevoelens van angst, onveiligheid en onzekerheid. Juist nu we afstand moeten bewaren van elkaar, beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk verbinding is.
Het klooster heeft haar deuren moeten sluiten voor alle gasten en bijna alle medewerkers, maar wij hopen nog altijd een plek te zijn waar mensen inspiratie en bezinning kunnen vinden en in deze tijd ook bemoediging, hoop en verbondenheid.

Dat willen we uitdragen in de vorm van deze speciale nieuwsbrief die 2 keer per week verzonden zal worden. Begeleiders, medewerkers en trainers in het klooster evenals leden van de communiteit schrijven teksten om u een hart onder de riem te steken. Ook op Facebook zijn we actief. Daar vindt u bijvoorbeeld een gratis sessie van Jasmijn Koelink om beter te kunnen slapen.

We hopen dat de teksten u mogen inspireren, eventueel kalmeren en dat u bovenal de verbondenheid ervaart. U bent van harte uitgenodigd bij te dragen aan die verbinding: uw reacties op onze Blog- of Facebookpagina worden zeer gewaardeerd.

Aalt Bakker, Dir. Centrum

En dan nog....

Maatregelen tegen Coronavirus

De maatregelen van de regering om het Coronavirus in te dammen hebben ook gevolgen voor dominicaanse plekken. In het klooster van Huissen worden alle vieringen en bijeenkomsten afgelast. De dagelijkse vieringen van communiteit en Stichting (Centrum) gaan wel door.
Om de kapelgemeenschap goed te informeren over de maatregelen en hun effect op vieringen en bijeenkomsten wordt door ons veelvuldig gebruik gemaakt van Exprespost. Bent u ingeschreven voor OP Schrift en/of kapelbrief en/of liturgieblad dan krijgt u vanzelf alle mededelingen via de mail.

Laudendienst op zondag om 10 uur.
Zolang in de kapel geen openbare vieringen gehouden mogen worden krijgt u alle mededelingen van de communiteit via de exprespost. Ook over kerkomroep uitzendingen.
Vervolgens neemt de communiteit zich voor u de teksten van de hymne en de psalmen te mailen om het volgen van de viering makkelijker te maken en de saamhorigheid te vergroten.

Communiteit

Kapelgroep - Agenda

24-03-2020 Vergadering Kapelgroep uitgesteld. Bezien wordt hoe de activiteiten aan de gang blijven.
04-04-2020 Kapelbrief jrg 2 nr 2. Over de diensten rond Pasen moeten de beslissingen nog worden genomen. De Kapelbrief zal meer in het teken van Pasen zijn.
19-04-2020 Afsluiting Vastenactie 2020. Hoe, wordt nog bekeken.
Na de succesvolle Kapeldag op 29 februari denkt de Kapelgroep over een volgend programma, Deo Volente. Er zijn al ideeën, waarover meer in de Kapelbrief jrg 02 nr 03.

Kloostercantorij:
dirigenten:
Frits Muller en Maria Dokter
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jhon Gertzen
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact