Van de Prior

Langzamerhand raken we er aan gewend en ermee vertrouwd dat we met z’n vieren zijn. En alles kan gelukkig gewoon doorgaan: de zondagsviering en het koorgebed, het leerhuis en de broedergesprekken, de ontvangst van gasten en de huis-tuin-en-keuken bezigheden. De onrust is weg, het dagritme is terug. Ik hoop dat u eenzelfde ervaring heeft van rust en vertrouwdheid als u in onze vieringen aanwezig bent.

Dat wil niet zeggen dat we ingeslapen zijn. Wij zijn toekomstgericht. We denken na over de continuïteit en de aard van de vieringen. Dat doen we in samenspraak met de cantorij, de kapelgroep en het Centrum. Want zij en wij als Communiteit hechten er waarde aan dat het klooster een liturgisch centrum blijft ook als wij er niet meer zouden zijn. Wij houden u op de hoogte.

Bij deze wil ik weer eens zeggen dat we als communiteit erg blij zijn met de cantorij, want de cantorij levert een belangrijke bijdrage aan de vieringen. Het lijkt misschien zo vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Nu is het zo dat Els en Maria niet alle zondagen kunnen dirigeren, dat betekent dat er daarom voorlopig elke vierde zondag een cantor zal zijn (in plaats van een dirigent), de cantor is één van de cantorijleden. Op deze manier kunnen we elke zondag met ondersteuning van de cantorij zingen, want dat vinden wij erg belangrijk.

Onze kapel is voor velen ook een wijkplaats, aangetrokken als zij zijn door de verzorgde vieringen, door het gemeenschapsgevoel dat er onder ons leeft, door de ruimte die wij geven aan zoekende mensen. Dat schept verplichtingen aan de communiteit en aan allen die belast zijn met de verzorging van de vieringen. God zij dank bestaat er veel toewijding onder alle betrokkenen die zich hiervan bewust zijn.

Mocht u overigens ook graag zingen, weet dat u welkom bent om eens een cantorijrepetitie bij te wonen, elke woensdagavond van 19.45 – 21.45 uur repeteert de cantorij in de kloosterkapel (via de zij-ingang).

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl