Van de Prior

Naar aanleiding van mijn verjaardag vroeg iemand mij: Hoe houd je het vol? Zij wist iets meer van wat ik deed en dat gecombineerd met mijn leeftijd deed haar de vraag stellen. Hoe houd ik het vol? Een eerste reactie is: Ik heb er niet voor gekozen, het komt op mijn pad. Ik ben erin gerold. Het is me overkomen. Weigeren was geen optie. Er was geen andere oplossing. Maar dat is de halve waarheid. Natuurlijk heb je de keuze een andere weg in te slaan. Natuurlijk heb je de vrijheid en het recht een ander spoor te volgen, dromen na te jagen, je hart te volgen. Zeker op een leeftijd, waarop ieder van zijn pensioen mag genieten. 

Toch gaat dit niet altijd op, denk ik. Je kunt niet altijd weglopen van het beroep dat op je gedaan wordt, van de verantwoordelijkheden, waarmee je het algemeen belang hebt te dienen, van de zorg, waarmee je het welzijn en geluk van anderen kunt behartigen. Dat geldt voor mij en voor ieder ander. Leeftijd doet er op een gegeven moment niet toe. Je maakt deel uit van een gemeenschap, die op je mag rekenen. 

Maar dan nog blijft de vraag staan: Hoe houd je het vol? Je lasten kunnen je krachten te boven gaan. Je denkkracht kan tekort schieten bij de vele vragen waarvoor je komt te staan. Ik zal het niet ontkennen. Dat ik het desondanks volhoudt is omdat ik geloof in wat ik doe goed is, Gods zegen heeft, vruchtbaar wordt in wat mensen beweegt. Ik zie kans om het vol te houden omdat ik de hoop heb dat het ergens toe leidt, wat dat ook moge zijn. Uiteindelijk houd ik het vol, omdat ik geloof in Gods heilsplan waar wij allemaal deel van uitmaken. Ik zie het als mijn roeping, als mijn opdracht zolang er mij niet iets anders verteld wordt. Niet, dat dat allemaal me makkelijk afgaat. Maar ik wil me niet dood staren op wat mis ging, op mijn fouten, teleurstellingen of tegenslagen maar ik put moed uit wat goed is, goed ging en uit de steun, die ik ondervind. God is met ons. We zingen en bidden het zo vaak. Waarom dan niet op Hem vertrouwen.

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl