Van de Prior

Wij zijn geen parochiekerk maar een kloosterkapel. Wij hebben geen kaartenbak met namen en adressen enz. Wij hebben geen kerkbestuur en parochievergadering. Hier komen mensen uit eigen keuze en gaan weer. Zij zijn gasten en zijn van harte welkom als de communiteit zijn vieringen houdt. Zo gaat het al jaren. En dan gebeurt dit.
Een aantal mensen blijven komen, worden bekende vertrouwde gezichten. Zij willen meer, zoeken contacten. Er ontstaan verbanden, een gemeenschap. Zij willen nog meer: meedoen, verantwoordelijkheid dragen. Communiteit en kapelgangers trekken samen op. Sommigen vormen een koor, anderen gaan kosteren, weer anderen werpen zich op als kapelgroep uit zorg voor de toekomst. Niet zonder reden.
Want er gebeurt ook iets anders. De communiteit wordt kleiner en kleiner. En ook uit de gemeenschap haken mensen af. Zorgen stapelen zich op. Wat eerst een onbekommerd samenzijn was en een vertrouwd gevoel gaf verkeert in onrust en meer en meer tot stilletjes wegblijven. Zonder te weten of te vermoeden, dat ze gemist worden, mensen er pijn aan lijden, voor hen ook moeilijker wordt zondag aan zondag te blijven komen. Ze hoorden en horen er zo bij. Wat te doen om hen vast te houden en wie gegaan zijn terug te winnen. We hebben elkaar nodig, elkaars geloven, elkaars inspiratie, elkaars liefde om trouw te blijven aan onze God, die ons allen een warm hart toedraagt en Hem daarom eren en danken.

Deze week was het bestuur van de Dominicaanse provincie naar Huissen, voor wat genoemd wordt het tussentijds kapittel, bijeengekomen. Ter sprake kwam o.a. de toekomst van onze communiteit en daarmee indirect ook de kapelgemeenschap. De intentie van het bestuur is om de kapel niet te sluiten maar is het aan de communiteit, de kapelgemeenschap en ook het Centrum om een vorm te zoeken voor de voortzetting van de vieringen als er geen communiteit meer is. Kan het nog duidelijker worden hoezeer we elkaar nodig hebben?
Wat de resultaten van dit kapittel geworden zijn, zullen we u te zijner tijd laten weten.

We zijn op weg naar Pasen, de Opstanding van de Heer. Maar daar ging wel een lange lijdensweg aan vooraf, ongetwijfeld een dodelijke beproeving voor Jezus. Zo horen we hem in de hof van Olijven bidden: “Niet mijn wil maar uw wil geschiede”. Jezus zocht en vond zijn kracht in zijn geloof in zijn en onze God en Vader. God geve dat wij in zijn en eigen geloof alle steun vinden om vast te houden aan wat ons bindt.

Paul Minke OP

Dominicaanse gemeenschap
Stadsdam 1, 6851 ah Huissen
tel.: (026) 326 44 44
fax: (026) 325 46 94
e-mail: infohuissen@dominicanen.nl

Prior: Paul Minke OP
tel.: (026) 326 44 37
mobiel: 06 43919547

Econoom: Jan Boks OP
tel.: (026) 326 44 43
mobiel: 06 1241 9171


Gastenpater: Henk Jongerius OP
tel.: (026) 326 44 49
tussen 17.30-18.15 uur

Webmaster: Paul Minke OP
tel: (026) 326 44 37
mobiel: 06 4091 9547

bankrekeningen:

NL57INGB  0000 8908 12
tnv Paters Dominicanen, Huissen

NL62 RABO 0124 0155 73
tnv Dominicaanse Gemeenschap,
Huissen

Dominicaans Centrum
tel: (026) 326 44 22
fax: (026) 325 46 94
website: www.dominicanenkloosterhuissen.nl