Van de Kapelgroep

De Communiteit en de Kapelgroep Huissen

Op initiatief van de prior Paul Minke O.P. heeft op 15 januari 2019 een gesprek plaatsgevonden tussen de voltallige Communiteit en de Kapelgroep. Daarbij heeft de Communiteit zich uitgesproken over de huidige situatie van Communiteit en Kapelgemeenschap. Het gesprek was openhartig en werd als nuttig ervaren. Over en weer werden ervaringen uitgewisseld.

De Kapelgroep werkt aan de tweede uitgave van de Kapelbrief, waarin wat uitvoeriger zal worden terug gekomen op het gesprek met de Communiteit. Verder zal in deze Kapelbrief aandacht zijn voor wat er zoal leeft binnen de kapelgemeenschap rondom de zondagse vieringen. Dat betreft aandacht voor de verkondigingen, diaconie, interviews met leden van werkgroepen, wetenswaardigheden van de Cantorij, etc.

Jan Woltjer

Van het Centrum

Avonddienst Engelse Choral Evensong

Zondag 24 februari 2019 van 17:30 -18:30 uur.
Individueel hebben de deelnemers aan de Evensong al hard geoefend om hun partij in te studeren. In het laatste weekend van februari gaan zij ervaren hoe al die stemsoorten samen smelten tot prachtige harmonieën. Onder leiding van Peter Leech worden de muzikale puntjes op de i gezet. Het resultaat hiervan wordt ten gehore gebracht tijdens een indrukwekkend concert. U bent hiervoor van harte uitgenodigd ! Aanmelden is niet nodig. Er is een deurcollecte.
Hans van der Vinne (Centrum)

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

Waarheid is een persoon
Hoe kunnen we het over waarheid hebben in een post-truth-society? Volgens de Franse dominicaan Lacordaire is waarheid een persoon. Een radiominiatuur door Michael-Dominique Magielse O.P.

Website en gebed bij broeders Rotterdam
In dit nieuwe jaar openen de broeders van de nieuwe communiteit in Rotterdam een nieuwe website en de kapel, waar iedereen welkom is bij het ochtend- en avondgebed. De website draagt de naam dominicanen010.nl.

Digitale droefenis
In het voorjaar van 2018 vernieuwden we onze website, maar dat ging bepaald niet van een leien dakje. Nu 2019 begint, kunnen we een nieuwe start maken en willen we graag feedback van onze lezers, Arjan Broers.

Kun je ook leven zonder geloof in God?
Vast wel! ‘Stel je ziet mensen met een relatie en je vraagt ze: wat jullie allemaal doen samen, kan dat niet zonder dat je van elkaar houdt? Het is een rare vraag, natuurlijk. Maar als het om geloof gaat, stellen mensen een dergelijke vraag geregeld.’
Een radiominiatuur van theoloog en lekendominicaan Erik Borgman.
Milieubewustzijn: meedoen aan de liefde
Niet de angst voor klimaatverandering moet de eerste aanzet geven voor milieubewustzijn en ‘groene kerken’, maar het geloof dat de hele schepping Gods liefde weerspiegelt.

OP Schrift 2019

De eerste uitgave van de nieuwsbrief van de kapelgroep heeft haar levenslicht gezien met Kerstmis 2018. Nu werkt de kapelgroep aan de tweede nieuwsbrief die binnenkort zal verschijnen. Er zijn plannen en thema’s genoeg, zoals elders in OP Schrift staat.
Wilt u deze eerste kapelnieuwsbrief alsnog digitaal in PDF format ontvangen? Mail de Redactie van OP Schrift (of zie onder OP Schrift) vanaf het e-mailadres waarop u de PDF wilt ontvangen en het komt voor elkaar.
Communicatie met kapelgangers is ook voor de kapelgroep belangrijk, net als voor OP Schrift. Dus voor zaken die u graag wilt aankaarten of gewoon wilt delen, foto’s of tekst, e-mailt u naar kapelgroep en/of OP Schrift. En misschien draagt uzelf ook bij !
N.B. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen of in te korten. Als artikelen (te) groot zijn, dan wordt er een hyperlink opgenomen naar de website van de Dominicaanse Gemeenschap Huissen (of een andere site), waar dan alles te lezen is.

Ron Sprokholt

Website Dominicaanse Gemeenschap Huissen

Heeft u vragen, commentaar, andere interessante zaken of relevante foto’s dan kunt u die direct mailen naar de webmaster. Zie ‘Van de Prior”. Tips: Bij foto’s altijd de 5 W’s vermelden: Wie – Wat – Waar – Wanneer – Waarom. Bij Tekst: duidelijke relevante titel, kort en krachtig formuleren (schrijven ordent de gedachten), en uw naam.

Plastic dopjes: spaart u ook al mee!?

U ziet op weg naar het koffie drinken na de viering vast weleens een zak met dopjes liggen in de sacristie... De oproep van Giny Hummel in OP Schrift van een jaar geleden heeft héél wat opgeleverd! Wekelijks verzamelt zij ongeveer 1 kg aan herbruikbare plastic doppen. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in! U ontlast zo het milieu én u steunt KNGF Geleidehonden. Want de opbrengst gaat naar de opleiding van deze honden. De gespaarde doppen kunt u elke zondag inleveren bij Giny Hummel, die meezingt bij de tenoren in de Kloostercantorij. Via haar gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. Kijk voor deze actie verder op www.geleidehond.nl/doppen. De spaaractie voor plastic dopjes loopt dus al aardig goed, maar Giny kan nog best meer dopjes gebruiken! Het gaat dan met name om de kleine plastic doppen van bijvoorbeeld melkpakken of limonadeflessen. Zet u voortaan ook een tandje bij als u uw afval scheidt? Help mee door regelmatig een zakje met doppen in te leveren. Van de blindengeleidehonden krijgt u er een vriendelijke blaf als dank-u-wel voor terug!
Giny Hummel


Kloostercantorij:
dirigent:
Els van de Nouland:  026-3254674
Klankbordgroep:
Diet Swart: 0316-528673
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jan wolters
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
Jan Boks OP
email janboks@dominicanen.nl
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact