Kapelgroep - Kerkomroep en Liturgie

Op initiatief van de kapelgroep is als proef een nieuwe dienstverlening opgestart. U heeft daar al overgelezen in de Kapelbrief nr 03 van 14 april. Wanneer u niet meer de vieringen zondags in de kapel bij kunt wonen, dan kunt u zich aanmelden bij de redactie om wekelijks het Liturgie blaadje in PDF formaat ge-e-maild te krijgen. Het volgen van de Kerkomroep uitzending via internet is dan makkelijker voor u.
De redactie van Exprespost, OP Schrift en Kapelbrief neemt u dan op in de verzendlijst voor het Liturgie blaadje. Iedere week, meestal op vrijdagavond, wordt de Liturgie voor de 10 uur viering op de komende zondag aan u ge-e-maild. De proefperiode zal worden geëvalueerd.

Wilt u uitleg over hoe u kunt luisteren naar de Kerkomroep.nl? Of wilt u weten hoe de Liturgie PDF (groter) afgedrukt kan worden? Dan mag u dat vragen bij de redactie, want er zijn min of meer kant en klare informatiebladen digitaal beschikbaar. Hoe u contact opneemt met de redactie staat in de colofon.
Overigens is deze service niet echt nieuw. Henk Jongerius O.P. en Jan Boks O.P. verzorgen dit voor enkele kapelgangers al geruime tijd. Zij hebben hun medewerking aan deze opzet verleend waarvoor wij, ook namens de gebruikers, hen beide van harte bedanken.

Annetje Geertsen en Ron Sprokholt (Red.)

Voor U gelezen op de website van de Nederlandse Dominicanen

De Notre Dame en de herbouw van de tempel
‘Zou het kunnen dat de brand in de Notre Dame symboliseert dat het vuur van de Geest niet aanwezig kan blijven in monumenten als het niet brandt in het hart van ieder?’ Uit de Paaspreek van Erik Borgman;
De illusie van Gods afwezigheid
‘God is er al, als een stilte onder alles’.
Een radiominiatuur door Stefan Mangnus O.P.;
Priesterwijding Stefan Mangnus O.P.
Op zaterdagmiddag 15 juni ontvangt Stefan Mangnus O.P. de priesterwijding uit handen van bisschop Gerard de Korte. De viering is in de Steigerkerk in Rotterdam en begint om 14.00u. Wees welkom!;
Hij komt met zijn wonden
Hij komt met zijn wonden. De gewonde Verlosser komt om zijn gewonde leerlingen te hepen. Uit de preek van Antoon Boks O.P. op Beloken Pasen;
Over barmhartigheid
‘Is het niet beter om te incasseren in plaats van meteen het conflict te zoeken?’
Een video door Michael-Dominique Magielse O.P.;
‘Als vanzelf begin ik zachtjes te zingen …’
Terwijl ik mijn fiets tegen de muur zet stopt er gelijktijdig een taxibusje. Tot mijn vreugde zie ik Yvo met zijn rolstoel uitstappen.
Een radiominiatuur van dominicanes Holkje van der Veer;
De kracht van een marginale verschijning
De Argentijnse paus Franciscus maakt zich druk over Europa, maar doet dat, anders dan zijn voorgangers, vanuit de marges. Eigenlijk is dat precies waar de kerk hoort te zijn, vindt dominicaan Richard Steenvoorde;
Het klooster en een opgebrande generatie
Journaliste Hannah Grout werkte in het Dominicanenklooster Huissen aan haar afstudeer-productie, getiteld: ‘Rust en ritme in het klooster: de oplossing voor een opgebrande generatie?’
‘God, zegen ons met veerkracht’
Hij zei: “Weet je waarom ik dit kan? Omdat ik veerkracht heb.”
Een radiominiatuur door Michael-Dominique Magielse O.P.
Een radiominiatuur door Michael-Dominique Magielse O.P.

En dan nog…

Naast het liturgieblaadje (PDF) wordt nu ook het tafelgebed, waarnaar verwezen wordt in het blaadje, als PDF bestand meegestuurd.
Afdrukken van een liturgie PDF bestand. Bij de meeste hedendaagse printers is het mogelijk dubbelzijdig af te drukken. Ook kan soms een inkt/toner bespaarstand gekozen worden. Dat spaart papier en inkt. Kijkt u maar eens in het ‘afdrukken’ venster van de Adobe reader.
Bij dubbelzijdig afdrukken van de liturgie PDF kunt u het papier verticaal vouwen en dan krijgt u hetzelfde formaat als in de kapel.
In de digitale versie van OP Schrift zijn de aanklikbare hyperlinks aangeven in blauwe en onderstreepte tekst. Alleen in de colofon worden de hyperlinks ook nog eens uitgeschreven. Maar ook daarvoor geldt het bovenstaande.

Klopt alles nog? Ben u onlangs verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Vergeet dan niet om uw nieuwe gegevens even door te geven aan de redactie. Hoe? Dat vindt u in de colofon.

Redactie

Plastic dopjes: spaart u ook al mee!?

U ziet op weg naar het koffie drinken na de viering vast weleens een zak met dopjes liggen in de sacristie... De oproep van Giny Hummel in OP Schrift van een jaar geleden heeft héél wat opgeleverd! Wekelijks verzamelt zij ongeveer 1 kg aan herbruikbare plastic doppen. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in! U ontlast zo het milieu én u steunt KNGF Geleidehonden. Want de opbrengst gaat naar de opleiding van deze honden. De gespaarde doppen kunt u elke zondag inleveren bij Giny Hummel, die meezingt bij de tenoren in de Kloostercantorij. Via haar gaan de doppen naar een recyclebedrijf dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. Kijk voor deze actie verder op www.geleidehond.nl/doppen. De spaaractie voor plastic dopjes loopt dus al aardig goed, maar Giny kan nog best meer dopjes gebruiken! Het gaat dan met name om de kleine plastic doppen van bijvoorbeeld melkpakken of limonadeflessen. Zet u voortaan ook een tandje bij als u uw afval scheidt? Help mee door regelmatig een zakje met doppen in te leveren. Van de blindengeleidehonden krijgt u er een vriendelijke blaf als dank-u-wel voor terug!
Giny Hummel


Kloostercantorij:
dirigent:
Henk Jongerius OP (tijdelijk)
026  3264441
Klankbordgroep:
Diet Swart: 0316-528673
repetitie: elke woensdag van 19.45 tot 21.45 in de kapel, ingang zijingang.
e-mail: kloostercantorij@dominicanen.nl

Kapelgroep:
voorzitter: Jan wolters
secretaris: Cobie Selman

Zen-meditatie:
Elke donderdag van 19.00 tot 20 uur,
in de "Binnenkamer" van het Centrum. Behalve in de maand juli en augustus.
Gerda Brouwer, tel: 026-323 66 33

Dominicaanse Familiegroep
Johannes Bouma tel. 026- 325 4674

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN)
Contactpersoon regio oost: Ineke van Cuijk OP

Kopij voor OP-schrft:
Ron Sprokholt

St.Caeciliawerkgroep (boeken):
Wendy Melchers: 026 325 74 25
Riekie van Hoek: 026 325 18 51 

kapel bloemen versiering:
Tonnie Rouwenhorst: 026 381 29 65

Exprespost en OP schrift
Gratis abonnement voor actueel nieuws
en voor de digitale ontvangst van OP-schrift:
email: kapelhuissen@dominicanen.nl

Kerkomroep
Jan Boks OP
email janboks@dominicanen.nl
internet: www.kerkomroep.nl
Vind uw kerk: Huissen
Kies uw Kerk:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans

Adressen, telefoonnummers en
e-mailadressen van de bewoners en
overige medewerkers zijn te vinden bij de rubriek: contact